Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Paredzēts siltumenerģijas tarifa Talsos samazinājums

SIA „Talsu Bio-Enerģija” 25. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam. Aprēķini no 1. marta paredz siltumenerģijas tarifa samazinājumu pakalpojuma sniedzēja darbības zonā (Talsu pilsētā).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja SPRK nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. Tarifu plānots piemērot no 1. marta. Tā samazinājums saistīts ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma netiks piemērots SPRK 12.10.2022 lēmums Nr. 205 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu lietotājs var SIA „Talsu Bio-Enerģija” (Zvaigžņu iela 1, Talsi), iepriekš sazinoties ar SIA „Talsu Bio-Enerģija”, sūtot e-pastu bio@bioen.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA „Talsu Bio-Enerģija” (Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201), e-pasta adrese bio@bioen.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.