Atpakaļ

Pieejams atbalsts Kurzemes reģiona mazākumtautību organizācijām

Kultūras ministrija biedrībai “Kurzemes NVO centrs” deleģējusi uzdevumu un piešķīrusi finansējumu Kurzeme reģiona mazākumtautību organizāciju atbalstam.

Atbalsts būs pieejams līdz 2025. gada vidum  48 500 eiro apmērā. Atbalsta ietvaros ir paredzēts organizēt tiešsaistes mācības par organizācijām aktuālām tēmām, sniegt atbalstu organizāciju stratēģiju izstrādē,  uzlabot organizāciju materiāltehnisko bāzi, atbalstīt informatīvu materiālu vai izdevumu veidošanu kā arī pasākumu organizēšanu.

Līdz 2023. gada vidum biedrības “Kurzemes NVO centrs”  veiks  iepirkumus 16 150 eiro apmērā mazākumtautību organizāciju vajadzībām – materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, informatīvu materiālu vai izdevumu veidošanai, kā arī pasākumu organizēšanai

Līdz  10 . martam Kurzemes mazākumtautību organizācijas aicinātas pieteikt savas vajadzības, izmantojot speciālās veidlapas, kas ir ieejamas biedrības “Kurzemes NVO centrs” mājas lapā.