Atpakaļ

Popes muižā diskutēs par jaunizstrādātajiem kultūrvēsturiskās ainavas aizsardzības un pārvaldības plāniem

Trešdien, 20.aprīlī, plkst.18 Popes muižā ar arhitektes Kristīnes Veinbergas un celtniecības arheologa Jura Zviedrāna izstrādāto Popes muižas kultūrvēsturiskās apbūves ainavas aizsardzības un pārvaldības plānu prezentāciju noslēgsies biedrības “Popes muiža” gadu ilgušais projekts.

Kā aģentūru LETA informēja biedrības “Popes muiža” pārstāvis Roberts Grinbergs, Popes muižas apbūve ir vienīgā kultūrvēsturiskā muiža ar valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa statusu Ventspils novadā, turklāt tās apbūvē ietilpst pati senākā dzīvojamā ēka Ventspils novadā – Popes muižas medību pils (1653), kā arī vienīgais parks Ventspils novadā un vienīgā aleja Latvijā, kuriem noteikts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

Šajā vērtību uzskaitījumā ļoti būtiska nozīme ir ainavai, gan tai, kas vērojama tuvumā, gan tai, kas skatāma no attāluma.

Lai nodrošinātu Popes muižas kultūrvēsturiskās ainavas pilnvērtīgu saglabāšanu un pārdomātu pārvaldību, arhitekte Veinberga un celtniecības arheologs Zviedrāns kopš pagājušā gada pavasara ir veikuši apjomīgu darbu – apbūves teritorijas vēsturisko izpēti, esošās situācijas analīzi, vēsturiskās apbūves un apstādījumu pašreizējā stāvokļa izpēti un kultūrvēsturisko novērtējumu, apstādījumu vietas precizēšanu dabā, atbilstoši to attīstības vēsturiskajiem periodiem, un tālākās rīcības plāna un rekomendāciju izstrādi.

Lai speciālistu sniegtie ieteikumi un norādījumi tiktu ņemti vērā un tie tiktu izmantoti arī praktiski, biedrība “Popes muiža” ir nosūtījusi lūgumu Ventspils novada pašvaldībai šos priekšlikumus iestrādāt Ventspils novada pašvaldības teritorijas plānojumā, kam pašlaik tiek veikti grozījumi, piebilst Grinbergs.

Ainavas aizsardzības un pārvaldības plānu izstrāde tika balstīta uz vietējo kopienu un sabiedrības aktuālajām mūsdienu vajadzībām, bet reizē respektējot kultūrvēsturisko mantojumu, tā rodot saskaņu starp dažādām sabiedrības grupām un to konsolidēšanu.

Projekta izstrādātājs Zviedrāns pasākumā interesentus iepazīstinās ar izpētes darba rezultātiem un ar salīdzinošiem piemēriem no Eiropas pilīm un muižām, sniegs vizuālu priekšstatu par Popes muižas ainavas agrāko veidolu.

Apmeklētāji varēs uzdot jautājumus un diskutēt, lai vēl labāk izprastu speciālistu sniegtos ieteikumus, kā kopīgi nodrošināt unikālo vērtību saglabāšanu.

Pasākumu apmeklēt ir aicināts ikviens interesents. Pasākumu rīko biedrība “Popes muiža” un tā apmeklējums ir bez maksas. Projektus finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Ventspils novada pašvaldība.