Atpakaļ

Sabiedriskajai apspriešanai nodoti likuma grozījumi, kas paredz pilnībā ieviest jaunu doktorantūras modeli

Sabiedriskajai apspriešanai nodoti projekti grozījumiem Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā, kas līdz 2024.gada beigām paredz pilnībā ieviest jaunu doktorantūras modeli, informē Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļā.

Abu likumprojektu mērķis ir ieviest jaunu doktorantūras modeli, kā arī nodrošināt Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normu vienotu un nepārprotamu izpratni, lai augstskolas, izstrādājot un ieviešot savas procedūras, varētu īstenot labai starptautiskai praksei atbilstošu doktorantūru.

Augstskolu likuma grozījumi saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā “Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā” ietverto risinājumu nosaka jaunas likuma normas par doktorantu nodarbinātību, pēcdoktorantūras posmu un pēcdoktoranta statusu, studiju pārtraukuma ilgumu vienas doktora studiju programmas ietvaros un citas normas.

Augstskolu likuma grozījumi arī maina vai papildina likuma normas par funkcijām, kuras augstskolas īsteno savās iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmās, uzņemšanu doktora studiju programmā, prasībām personām, kas piedalās akadēmiskās doktora studiju programmas īstenošanā, un citas normas.

Likumprojektā paredzētais regulējums nosaka, ka jau līdz šā gada 31.decembrim Ministru kabinets (MK) izdos jaunus noteikumus par doktorantūras finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar jauno doktorantūras modeli, kā arī veiks grozījumus pašreizējos kabineta noteikumos, kas attiecas uz doktorantūras finansēšanu.

Līdz 2023.gada 31.augustam vairāki MK noteikumi zaudēs spēku, to vietā, sākot no 2023.gada 1.septembra stāsies seši jauni MK noteikumi, kā arī grozījumi vairākos citos noteikumos par doktorantūras īstenošanu.

Tas nozīmē, ka no 2023.gada 1.septembra augstskolas varēs sākt doktorantūras skolu izveidi un doktorantūras īstenošanu saskaņā ar jauno doktorantūras modeli.