Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas 2022. gada statistika

Reģistrēto jaundzimušo skaits

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2022. gadā reģistrēti 322 jaundzimušie (171 meitene un 151 zēns), kas ir par 29 bērniem vairāk kā 2021. gadā.

149 bērniņi dzimuši laulībā, 159 bērniem ziņas par tēvu ierakstītas uz paternitātes atzīšanas iesnieguma pamata, 14  bērni reģistrēti bez ziņām par tēvu.

2022.gadā 99 ģimenēs pasaulē nācis pirmdzimtais, kas ir par 8 bērniņiem vairāk kā 2021.gadā,  122 ģimenēs piedzimis otrais bērns,  kas ir par 3 bērniņiem vairāk kā 2021.gadā, 66 ģimenēs – trešais, kas ir par 12 bērniņiem vairāk kā 2021.gadā, 24 ģimenēs – ceturtais, kas ir par 5 bērniņiem vairāk kā 2021.gadā, 6 ģimenēs – piektais (tikpat cik 2021.gadā), 4 ģimenēs sestais, kas ir par 1 bērniņu vairāk kā 2021.gadā, un 1 ģimenē – septītais (tikpat cik 2021.gadā). Savukārt 1 ģimenē piedzimuši dvīnīši.

Populārākie bērnu vārdi

2022. gadā populārākie meiteņu vārdi Tukuma novadā bija Alise (7), Elza (5), Anna (4), Amēlija (4), Melisa (4), Melānija (4), Sofija (4), bet populārākie zēnu vārdi – Jēkabs (7), Patriks (6), Kristaps (5), Augusts (4), Gustavs (4).

Aizvadītajā gadā bērniem reģistrēti tādi īpaši vārdi kā – Amelia, Ellija, Elīsija, Esme, Keitlīna, Letia, Maria, Maja, Hasans, Lenards, Rūdis, Ragnars un Taigers.

Divus vārdus vecāki devuši 37 jaundzimušajiem (23 meitenēm un 14 zēniem).

Reģistrēto laulību skaits

Tukuma novadā 2022. gadā reģistrētas 333 laulības (2021. gadā – 113, 2020. gadā – 135, 2019. gadā – 156).

Pērn 311 pāri mijuši gredzenus dzimtsarakstu nodaļā (2021. gadā – 101, 2020. gadā – 124). Baznīcās laulības reģistrējuši 22 pāri (2021. gadā – 12, 2020. gadā – 11). 21 laulība noslēgta ar ārvalstniekiem (2021. gadā – 1, 2020. gadā – 1). 51 pāris izvēlējušies laulību ceremonijas norises vietu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.

Pirmo reizi laulībā stājušies 442 pāri, otro reizi 178, trešo reizi 38, ceturto reizi 7, bet piekto reizi – 1 pāris. Ja vērtē pēc tautības, tad laulību reģistrējuši 254 latviešu pāri, 54 pāri bijuši cittautietis ar latvieti, bet 25 pāri – cittautietis ar cittautieti.

32 pāros vīrs un sieva bijuši viena vecuma. Stājoties laulībā, 2022. gadā 68 sievas bijušas vecākas par vīriem. Lielākā gadu starpība, kad sieva vecāka par vīru, bija 15 gadi, taču kad vīrs vecāks par sievu, – 30 gadi, divos gadījumos 25 gadi. Vecākā līgava gredzenus mijusi 75 gadu vecumā, savukārt vecākais līgavainis bijis 83 gadus vecs. Jaunākā līgava “jā” vārdu sacījusi 17 gadu vecumā, savukārt līgavainais – 18 gadu vecumā.

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrējušas 237 personas no citām pilsētām un novadiem, visbiežāk no Rīgas (114), Dobeles (25), Jūrmalas (34), Talsiem (24), Mārupes (13), Jelgavas (8), Saldus (7), Ogres (6).

Pērn laulību reģistrējuši 20 ārzemnieki, kas bijuši 14 dažādu valstu pilsoņi  – 2  Lietuvas  pilsoņi, 2 Indijas pilsoņi, 2 Ukrainas pilsoņi, 3 Krievijas pilsoņi, 2 Baltkrievijas pilsoņi, 1 Beļģijas pilsonis, 1 Bulgārijas pilsonis, 1 Vācijas pilsonis, 1 Azerbaidžānas pilsonis, 1 Igaunijas pilsonis, 1 Francijas pilsonis, 1 Uzbekistānas pilsonis, 1 Austrijas pilsonis, 1 Lielbritānijas pilsonis.

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 5 pāri svinīgi atzīmējuši Zelta kāzu jubileju. Savukārt Tukuma novada sociālajā dienestā ieradušies saņemt Zelta un Dimanta kāzu jubilāriem piešķirto dāvanu – 53 Zelta kāzu jubilāri, 14 – Dimanta kāzu jubilāri.

Mirušo skaits

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2022. gadā reģistrēti 732 mirušie (381 sieviete un 351 vīrietis), no tiem 639 Tukuma novada iedzīvotāji (2021.gadā – 568, 2020.gadā – 454, 2019. gadā – 523).

2022. gadā Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mirušo sieviešu vidējais vecums bija 80,8 gadi, bet vīriešiem – 70,2 gadi.

Vecumā pēc 80 gadiem mirušas 230 sievietes un 95 vīrieši. Vīriešu skaits, kuri miruši vecumā no 50 līdz 70 gadiem ir 127, turpretī sieviešu – 43.