Atpakaļ

Uzturlīdzekļu garantiju fonds varēs bez maksas saņemt informāciju no kredītinformācijas birojiem

Uzturlīdzekļu garantiju fonds (UGF) turpmāk varēs bez maksas saņemt informāciju no kredītinformācijas birojiem, paredz šodien valdībā atbalstītie UGF likuma grozījumi.

Izmaiņas normatīvajā regulējumā paredzētas, lai motivētu vecākus pildīt likumā noteikto pienākumu – nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, kā arī segt parādsaistības pret UGF.

Pēc Tieslietu ministrijas datiem, UGF ir gandrīz 42 000 uzturlīdzekļu nemaksātāju, un tie ir parādā 345 miljonus eiro.

Grozījumi UGF likumā paredz fonda administrācijai tiesības bez maksas saņemt informāciju no kredītinformācijas birojiem. Fonda administrācija no kredītinformāciju birojiem saņemtu informāciju attiecībā uz visiem UGF parādniekiem gan par viņu uzņemtajām saistībām, kuras tiek pildītas, gan arī par kavētajām saistībām, kā arī pēc tam fonda administrācija pastāvīgi veiktu kredītinformācijas biroju sniegto ziņu aktualizāciju.

Datu aktualizācija tiks veikta, izmantojot sistemātisku pieeju, kas paredzētu datu apjaušanas pasākumu realizāciju ar noteiktu laika intervālu. Datu aktualizācijai nebūs nepieciešams izstrādāt atsevišķu tehnoloģisko risinājumu, un šī procesa realizācijai tiktu izmantots tas pats tehnoloģiskais risinājums, kas sākotnējo datu izgūšanai, paredzot, ka datu apjaušana notiek laikā, kad ir samazināta informācijas sistēmu ikdienas izmantošanas noslodze.

Gadījumā, ja fonda administrācija secinās, ka parādnieks, kurš noslēdzis vienošanos ar fondu par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, ir uzņēmies jaunas saistības, UGF administrācija pieprasīs, lai parādnieks palielina ikmēneša uzturlīdzekļu maksājuma apmēru, par kādu noslēgta vienošanās.

Ja netiks panākta vienošanos par turpmāko uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību, fonda administrācija piedziņu nodos zvērinātam tiesu izpildītājam un vērsīsies tiesībsargājošās iestādēs ar lūgumu sākt kriminālprocesu par izvairīšanos no bērna uzturēšanas.

Ministrijā norāda, ka līdzīga prakse fonda administrācijai ir arī šobrīd, piemēram, ja parādnieks ir iegādājies auto līzingā, auto tiek reģistrēts uz līzinga kompānijas vārda, bet no tā var secināt, ka parādniekam ir bijuši līdzekļi, kurus viņš izvēlējies novirzīt auto līzingam, nevis bērna uzturlīdzekļiem.

Tāpat grozījumi paredz, ka fonda likumā noteiktie ierobežojumi, piemēram, ziņu par parādnieku pieejamība portālā “latvija.lv”, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas izmantošanas aizliegums un šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana tiek piemēroti arī pēc tam, kad uzturlīdzekļu izmaksa no fonda izbeigta, bet parādniekam uzkrāts parāds pret fondu, ja parādnieks neturpina to segt.

Tāpat attiecībā uz šiem parādniekiem tiks piemērots noteiktais jaunais tiesību ierobežojums – aizliegums cedēt savus prasījumus.

Lai likuma grozījumi stātos spēkā, tie vispirms vēl būs jāpieņem Saeimā.