Atpakaļ

Ventspilī mājvietas būvniecība ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem turpinās

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/032 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” atbalstu Ventspilī aktīvi turpinās darbs pie ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides, kas paredz līdz 2023. gada nogalei uzbūvēt jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu – ģimeniskai videi pietuvinātu  pakalpojumu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Šī tendence iepriecina, jo tādējādi bērniem un jauniešiem, kuri ir palikuši bez savas ģimenes aprūpes, tiek sniegta iespēja dzīvot mājīgā vidē un iegūt prasmes un zināšanas patstāvīgas dzīves uzsākšanai nākotnē. Tas arī vieš cerību, ka vietu skaita mazināšana bērnunamos šķiet sasniedzams rezultāts.

Izbūvējot ēku Skroderu ielā 13,Ventspilī, tiek ņemti vērā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumi par ēkas Skroderu ielā 13, Ventspilī, oriģinālā apjoma un jumta formas saglabāšanu. Jo ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Vecpilsētas teritorijā.

2022. gada 30. jūnijā tika uzsākti būvdarbi objektā , kurus plānots pabeigt 2023. gada pirmajā pusē. Pašlaik būvniecības darbi norit pie tādu mājas detaļu kā manteļskursteņa, logu un fasādes guļbaļķu restaurācija, guļbaļķu renovētā karkasa uzlikšanas. Vienlaikus, ņemot vērā būvobjekta atrašanos pilsētas vēsturiskajā daļā, paralēli būvdarbiem noris arī arheoloģiskā uzraudzība rakšanas darbiem.

Gada nogalē tiks atzīmēti Spāru svētki topošajai bērnu mājai.

Realizējot jau minēto ERAF projektu , Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, izbūvētajā dienas aprūpes centrā kopš 2021. gada marta veiksmīgi darbojas nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””. Dienas aprūpes centra klientiem ikdiena noris aktīvi – tiek rīkotas ekskursijas, piedalīšanās pilsētas pasākumos, tiek rīkoti savi tematiskie pasākumi, kuros iesaista Ventspils pilsētas iedzīvotājus, uzņēmējus un iestādes. “Cimdiņš” klientiem un viņu ģimenēm ir vērtīga, pilnvērtīgu atbalstu sniedzoša iestāde un laika gaitā kļuvusi kā “otrās” mājas.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” kopējās izmaksas ir 1,5 miljoni euro, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 866 tūkst. euro, Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām – 122 tūkst. euro, finansējums neattiecināmajām izmaksām 510 tūkst. euro, un valsts budžeta dotācija – 31 tūkst. euro.