Atpakaļ

Ventspils iedzīvotāji aicināti šķirot kapu atkritumus

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” daļā pilsētas kapsētu nodrošina iespēju šķirot atdusas vietu sakopšanas laikā radušos atkritumus. Sveces, vāzes, maisiņus un citus šāda veida atkritumus, kas nav dabiskas izcelsmes, ir jāievieto atsevišķā, speciāli kapu atkritumiem paredzētā, konteinerā.

Lai sniegtu iespēju šķirot kapu sakopšanas laikā radušos atkritumus, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” atbilstoši noslēgtajam līgumam ar pašvaldības iestādi “Ventspils Komunālā pārvalde” atsevišķās vietās pie Meža kapiem un citām pilsētas kapsētām uzstādījis atkritumu konteinerus.

Lielgabarīta konteineri (7m³) ir paredzēti biomasai jeb bioloģiskajiem atkritumiem bez piejaukumiem – smiltīm, skujām, dabīgajiem ziediem, koku lapām, čiekuriem, sīkiem zariem. Tā kā šie atkritumi pēc tam tiek izmantoti kompostam, būtiskākais, lai lielajos konteineros netiktu izmesti maisiņi, sveces, mākslīgie ziedi un citi līdzīgi kapu atkritumi.

Mazākas ietilpības konteineri ( 1,1 m³), kas izmēģinājuma kārtā dažviet uzstādīti blakus lielgabarīta konteineriem, paredzēti kapu atkritumiem, un tajos jāizmet sveces, plastmasas maisiņus, mākslīgos ziedus, puķu podus un vāzes, drātis,  lentes, sveču traukus u.tml. Tāpat, atbildot uz vienu no iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem, šajos kapu atkritumu konteineros jāizmet arī bēru vainagi un ziedu pušķi, kuros ir dažādi floristikas materiāli – lentes, stieples u.c.

Drīzumā uz konteineriem būs norādes, lai kapu atkritumu šķirošana būtu vieglāk saprotama un pēc iespējas ērta. PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” aicina iedzīvotājus šķirot tuvinieku atdusas vietu sakopšanas laikā radušos atkritumus, un vienlaikus vērš uzmanību, ka pie kapsētām uzstādītie konteineri nav paredzēti sadzīves atkritumiem. Tāpat atgādinām, ka atkritumus drīkst izmest tikai tiem paredzētās vietās. Patvaļīgi izmest atkritumus ap kapsētas teritoriju ir aizliegts.

Neskaidrību gadījumā rakstīt e-pastā vlk@ventspils.lv vai zvanīt pa tālr. 63626920.