Brigita, Indra, Indars, Indris
Iesūti
Atpakaļ

Ventspils pilsētā palielina sociālos pabalstus

Lai atbalstītu trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības un sniegtu tām lielāku finansiālo atbalstu laikā, kad ir straujš medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu sadārdzinājums, kā arī tās mājsaimniecības, kurā ir bērni, jo līdz ar straujo patēriņu cenu kāpumu energoresursiem un pārtikas produktiem, ir palielinājusies arī maksa par ēdināšanu, Ventspils valstspilsētas pašvaldība no 17. janvāra palielina pabalsta apmērus sekojošiem pabalstiem:

  • bērniem ar invaliditāti medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumu daļēju segšanu no 36,00 euro uz 50,00 euro gadā;
  • pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei no 36,00 euro uz 50,00 euro gadā;
  • izdevumiem zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai no 55,00 euro uz 70,00 euro gadā;
  • pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai – no 0,71 euro uz 1,00 euro par katru ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu, no 1,71 euro uz 4,00 euro par katru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu, un no 4,00 euro uz 7,00 euro dienā par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu;
  • vienreizējā pabalsta palielināšanu personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu no 570,00 eiro uz 1000,00 eiro;
  • personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu no 43,00 eiro uz 50,00 eiro mēnesī;
  • bērniem no trūcīgām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai no 50% uz 90%;
  • bērniem no maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai no 25% uz 50%.
  • pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai no 25% uz 50% varēs piešķirt ar attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils Sociālā dienesta mājas lapā https://labklajiba.ventspils.lv un sociālo tīklu “Facebook” lapā.