Atpakaļ

“Sadales tīkls” ar droniem apseko elektrolīnijas ar mērķi izveidot elektrotīkla digitālo dvīni

Elektroenerģijas sadales tīkla operators AS “Sadales tīkls” īsteno pilotprojektu, kas ietver gaisvadu elektrolīniju apsekošanu ar bezpilota lidaparātiem jeb droniem ar mērķi ievākt datus, ko pēcāk analizēt elektrotīkla defektu fiksēšanai, kā arī izmantot uzņēmuma pārvaldītā elektrotīkla digitālā dvīņa izstrādei.

Pilotprojekts organizēts sadarbībā ar igauņu uzņēmumu “Hepta Airborne”, kas nodrošina nepieciešamās tehnoloģijas un programmatūru.

Pilotprojektā izmantotie bezpilota lidaparāti veic gan elektrolīniju fotofiksācijas, gan arī noskenē tās, izmantojot aerolāzerskenēšanas tehnoloģiju (LIDAR sensori), kas ļauj ar augstu precizitāti noteikt arī veģetācijas apjomu aizsargjoslās un citas elektrotīkla apsekošanā būtiskas ģeotelpiskās detaļas.

“Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons informē, ka uzņēmums strādā pie jaunāko tehnoloģisko risinājumu testēšanas, lai elektrotīkla defektēšanu, kas ir neatņemama infrastruktūras uzturēšanas sastāvdaļa, padarītu arvien efektīvāku un precīzāku. Būtiski, ka datu analīzes programmatūras pamatā ir mašīnmācīšanās tehnoloģija, kas nozīmē, ka ar katras jaunas iegūtās datu kopas analīzi ir iespējams iegūt arvien profesionālākus, datos balstītus rezultātus.

Otrs lielais pienesums no šādām tehnoloģijām ir iespēja izstrādāt elektrotīkla digitālo dvīni, kam būtu neatsverama vērtība turpmāko elektrolīniju uzturēšanas darbu plānošanā un efektivizēšanā, piebilst Jansons.

“Hepta Airborne” biznesa attīstības vadītājs Elviss Straupenieks skaidro, ka, izmantojot bezpilota lidaparātus, ir iespējams izveidot elektrotīkla digitālo vēsturi, kas būtiski datu salīdzināšanai. Savukārt, izmantojot LIDAR 3D modelēšanu, var veikt precīzus mērījumus koku un krūmu apgriešanai elektrotīkla aizsargjoslas koridorā, kā arī fiksēt defektus, kuri ir redzami tikai no augšas. Tā rezultātā elektroenerģijas sadales operators var vēl efektīvāk pārvaldīt tīklu un operatīvāk prioritizēt nepieciešamos uzlabojumus.

Pilotprojektā apsekotas gaisvadu elektrolīnijas Talsu un Tukuma novadā, kā arī tuvākajās apkaimēs. Kopumā apsekotas elektrolīnijas 650 kilometru garumā, tostarp 550 kilometri vidējā spriegumā un 100 kilometri zemspriegumā. Iegūtie dati jau ir snieguši ļoti detalizētu ieskatu elektrolīniju stāvoklī, kā arī ļāvuši preventīvi novērst vairākas potenciālas avārijas situācijas.

Būtiski, ka iegūtie dati ne vien ļauj fiksēt elektrotīkla tehnisko stāvokli un sākt darbu pie elektrotīkla digitālā dvīņa izveides, bet ilgtermiņā ļautu arī padziļinātāk izpētīt dažādu elektrolīniju defektu izcelšanās gaitu un cēloņus.

Pilotprojekts organizēts vairākos posmos – jūnijā īstenota noteiktu elektrolīniju apsekošana ar droniem, ievācot datus, bet līdz gada beigām norisināsies iegūto datu analīze un konkrēto elektrolīniju posmu digitālā dvīņa modelēšana.

“Sadales tīkls” ir valstij piederošajā “Latvenergo” koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.