Atpakaļ

“Sadales tīkls” pirmajā pusgadā elektrotīklā reģistrējis par 14% vairāk trešo personu izraisītu bojājumu

AS “Sadales tīkls” šogad pirmajā pusgadā reģistrējusi vairāk nekā 340 bojājumu elektrotīklā, ko radīja trešo personu saimnieciskie darbi vai ceļu satiksmes negadījumi, un tas ir par 14% vairāk nekā 2022.gada attiecīgajā periodā.

Vienlaikus kopējās tīkla atjaunošanas izmaksas pēc trešo personu radītajiem bojājumiem 2023.gada pirmajos sešos mēnešos pārsniedza 215 000 eiro.

Joprojām visbiežāk – vairāk nekā 100 gadījumos – bojātas kabeļlīnijas, vairāk nekā 80 gadījumos pārrautas gaisvadu līnijas, vairāk nekā 60 reižu bojāti balsti.

Vienā no šiem gadījumiem reģistrēta arī smaga elektrotrauma. Traktoram aizskarot gaisvadu elektrolīniju, nopietnus apdegumus guva tehnikas vadītājs un smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā.

Gaisvadu elektrolīnijas ir acīmredzamas un, veicot darbus to tuvumā, visbūtiskākais ir ievērot piesardzību, nepieļaujot tehnikas un vadu saskaršanos. Savukārt kabeļlīnijas ir ieraktas zemē, un uz to atrašanos var norādīt vien infrastruktūras turētājs. Šo iemeslu dēļ ar “Sadales tīklu” ir īpaši svarīgi saskaņot rakšanas darbus. Tas pasargās darbu veicējus no iespējamām elektrotraumām un tehnikas bojājumiem, bet lielu skaitu iedzīvotāju – no potenciāliem elektroapgādes traucējumiem, norāda kompānijā.

Rakšanas darbu atļauju, atļauju mežizstrādes un citu darbu veikšanai aizsargjoslās var pieteikt vietnē “saskano.sadalestikls.lv” un to saņemt dažu darba dienu laikā.

“Sadales tīkla” tehniskais direktors Raimonds Skrebs norāda, ka ikviena bojātā elektrolīnija var pārtraukt elektroapgādi ne tikai ražojošiem uzņēmumiem, birojiem un dzīvojamām ēkām, bet arī tik sabiedriski nozīmīgiem objektiem, kā slimnīcas, luksofori. Saskaņojot saimnieciskos darbus, “Sadales tīkla” speciālisti izpētīs darbu teritoriju, uzrādīs dabā elektroietaises un vajadzības gadījumā uz darbu veikšanas laiku atslēgs spriegumu.

Skrebs uzsver, ka darbu laikā vienmēr jāievēro visas tehniskās un drošības prasības, jo dažkārt elektrotīkls tiek bojāts arī saskaņotu darbu laikā.

Situācijā, kad tehnika saskaras ar elektrolīnijas vadiem, vadītājam vispirms jādomā par savu dzīvību. Ja iespējams, ar tehniku jāturpina pārvietoties, izkļūstot no elektrobīstamības zonas, kas ir astoņu metru rādiusā, bet, ja ar to pārvietoties nav iespējams, par notikušo uzreiz jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), zvanot 112, vai “Sadales tīkls”, zvanot 8404.

Operatīvie dienesti nekavējoties darīs visu nepieciešamo, lai atslēgtu spriegumu elektrolīnijā, kur noticis negadījums. Ja nav iespējas informēt operatīvos dienestus, no tehnikas ir jāevakuējas – jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vismaz astoņu metru attālumā. Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi – nekādā gadījumā nedrīkst spert soļus vai lēkt, abām kājām neesot saliktām kopā. Atraujot vienu kāju no otras, var saņemt letālu elektriskās strāvas triecienu. Neraugoties uz vēlēšanos glābt tehniku, notikuma vietā atgriezties nedrīkst. Līdz ierodas operatīvie dienesti, nedrīkst pieļaut arī citu personu tuvošanos bīstamajai zonai.

“Sadales tīkls” ir valstij piederošajā “Latvenergo” koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.