Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Saeimas komisija spriedīs par Nacionālā attīstības plāna progresu

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē deputāti šodien spriedīs par Nacionālajā attīstības plāna 2021.-2027.gadam (NAP 2027) mērķu sasniegšanas progresu un rezultatīviem rādītājiem.

NAP 2027 ir galvenais vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti valsts attīstības mērķi, prioritātes un rīcības virzieni katrā no tām, kā arī sasniedzamie rezultāti un atbildīgās institūcijas.

Plāns vērsts uz sabiedrības paradumu maiņu, tiecoties uz augstāku dzīves kvalitāti, zinošāku sabiedrību, gudrāku uzņēmējdarbību un lielāku atbildību par vides kvalitāti Latvijā.

Par plāna izpildi Saeimas komisijas deputātiem ziņos Valsts Kancelejas Pārresoru koordinācijas departaments.

Komisijas sēde sāksies plkst.12.