Atpakaļ

Sākas pieteikšanās atbalstam mežsaimniecības nozarē

No šodienas līdz 2.februārim iespējams pieteikties diviem atbalsta pasākumiem mežsaimniecības nozarē, informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Kopumā pieejamais finansējums ir 16,9 miljoni eiro.

Tostarp 13,5 miljoni paredzēti pasākumā “Ieguldījumiem ilgtspējīgai mežsaimniecībai”, bet 3,4 miljoni – “Atbalstam meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai”.

LAD norāda, ka no pasākuma “Ieguldījumiem ilgtspējīgai mežsaimniecībai” kopējā finansējuma jaunaudžu retināšanai un mežaudžu nomaiņai paredzēti astoņi miljoni eiro, meža ieaudzēšanas aktivitātei – divi miljoni eiro, bet meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai – 3,5 miljoni eiro.

Aktivitāšu mērķis ir veikt meža ieaudzēšanu, atjaunošanu un nomaiņu, kā arī paredzēt ieaudzēto platību kopšanu un jaunaudžu retināšanu.

Dienestā informē, ka iesniegto projektu īstenošanas termiņš, ja tiek veikta jaunaudžu retināšana vai meža ieaudzēšana vai nomaiņa bez turpmākās kopšanas, ir 2025.gada 1.aprīlis. Savukārt papildu agrotehniskās kopšanas gadījumos – 2027.gada 1.aprīlis.

Projektu pieteikumi jāsniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Atbalsts pieejams Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam ietvaros.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.