Atpakaļ

Sākas pieteikšanās profesionālā bakalaura studiju programmai “Pirmstiesas izmeklēšana” topošajā Iekšējās drošības akadēmijā

No šodienas var pieteikties profesionālā bakalaura studiju programmai “Pirmstiesas izmeklēšana” topošajā Iekšējās drošības akadēmijā (IDA).

Ministru kabinets ceturtdien atbalstīja grozījumus noteikumos, kas paredz papildināt tos ar normām par Iekšējās drošības akadēmijas profesionālās bakalaura studiju programmas “Pirmstiesas izmeklēšana” studentu līgumsaistību pienākumu un nosacījumiem par mācību atmaksu studiju pārtraukšanas gadījumos.

Lai novērstu nelietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un nodrošinātu jauno speciālistu darba izpildi, IDA profesionālā bakalaura studiju programmas “Pirmstiesas izmeklēšana” studentiem papildus studiju līgumam, kas tiek slēgts starp studentu un Latvijas Universitāti, būs jāslēdz līgums starp studentu un Valsts policiju par studiju finansēšanu un nodarbinātību izmeklēšanas iestādēs, kas paredz mācību līdzekļu atmaksas pienākumu noteikumos noteiktos gadījumos.

Studentam būs jāatmaksā mācību maksa, ja studijas tiek pārtrauktas pēc paša vēlēšanās vai nesekmības dēļ, absolvents sešu mēnešu laikā neuzsāk darba tiesiskās attiecības ar izmeklēšanas iestādi vai izmeklēšanas iestādē nenostrādā piecus gadus.

Izņēmumi būs gadījumi, ja darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas pirms noteiktā termiņa sakarā ar neatbilstošu veselības stāvokli, iestādes vai amata likvidāciju, darbinieku skaita samazināšanu, studējošā nāvi, likumā noteiktā vecuma sasniegšanu vai eksmatrikulācijas dēļ, ko izraisījušas veselības problēmas, kā arī, ja studējošais tiek izslēgts no Latvijas Universitātes sakarā ar valsts noslēguma pārbaudījuma kvalifikācijas eksāmenu.

Lēmumu par faktiski segto mācību izdevumu atmaksu, konkrētu maksājamās summas apmēru un līdzekļu atmaksas grafiku iepriekš minētajos gadījumos pieņem Valsts policija.

No 2023.gada 1.septembra plānots sākt sešu jaunu un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībās balstītu studiju programmu īstenošanu.

Jau šobrīd jaunieši ar iegūtu vidējo izglītību var pieteikties studijām īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Policijas darbs”.

Studijas IDA tiek pilnībā finansētas no Iekšlietu ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.