Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Septembrī notiks seminārs par šķēršļu novākšanu upēs

Septembra otrajā pusē Cēsīs notiks projekta “LIFE GoodWater IP” otrā starptautiskā konference “Lai ūdeņi brīvi plūst: dambju, aizsprostu un citu šķēršļu likvidēšana, uzlabojot ūdens kvalitāti un ūdens ekosistēmas upēs”.

Konferences mērķis ir demonstrēt projekta veiktās un plānotās aktivitātes, lai samazinātu upju hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi, kā arī izzināt, diskutēt un gūt pieredzi no citiem labās prakses piemēriem Baltijas reģionā un Eiropā.

Konferences dalībnieku vidū būs ūdens apsaimniekošanas politikas veidotāji un eksperti gan no valsts un pašvaldības institūcijām, gan zinātniskajām organizācijām un biedrībām.

Konferences pirmajā dienā, 20.septembrī, plānots izziņas brauciens pa Vidzemes reģionu, lai apskatītu gan vietas, kur jau īstenotas šķēršļu likvidēšanas aktivitātes, gan vietas, kur vēl tiek plānota dambju vai citu šķēršļu nojaukšana.

Tikmēr konferences otrajā dienā, 21.septembrī, notiks plenārsesija ar prezentācijām par labās prakses piemēriem no Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un citām valstīm. Tāpat tiks stāstīts par upju hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmes samazināšanas ekoloģiskajiem jautājumiem un par finansējuma iespējām, kā arī aizsprostu likvidēšanas juridiskajiem un citiem aspektiem.

Pasākums notiks angļu valodā.