Atpakaļ

Siguldas novadā pilsētvides teritorijā zāles augstums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus

Siguldas novadā pilsētvides teritorijā zāles augstums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus, paredz jaunie pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi.

Augusta beigās stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi “Siguldas novada teritoriju kopšanu un būvju uzturēšana”, kas nosaka kārtību, kādā kopjama Siguldas novada teritorija un uzturamas tajā esošās būves un ēkas. Ikdienas teritorijas kopšanu pašvaldības īpašumiem un piederošām teritorijām nodrošina attiecīgie speciālisti, savukārt privātīpašumos, piegulošajās teritorijās – iedzīvotāji vai apsaimniekotāji.

Saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā valdītājs nodrošina nekustamā īpašuma piegulošās teritorijas kopšanu, tostarp zāles pļaušanu un lapu savākšanu rudenī.

Pilsētvides teritorijā zāles augstums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus. Pašvaldība skaidro, ka tas ir optimālais zāles garums, kas nodrošina ne tikai estētisku skatu un tīrību, bet arī mazina ērču un nezāļu izplatību, kā arī invazīvo augu un dzīvnieku sugu izplatību. Turklāt rudenī zāle jāpļauj arī tādēļ, lai neveidotos kūla.

Jaunie saistošie noteikumi paredz, ka ārpus pilsētvides zāles pļaušana jānodrošina līdz kārtējā gada 15.augustam, taču tā kā normatīvais akts stājās spēkā pēc šī datuma, Siguldas novada Pašvaldības policijas speciālisti, apsekojot teritorijas, tikai informēs īpašniekus par šādu prasību, lai neveidotos kūla un teritorija būtu ainaviskāka.

Noteikumi nosaka arī to, kādas darbības veic nedzīvojamo ēku teritoriju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītāji. Piemēram, rudens sezonā nokritušo lapu klājuma, nokaltušo augu un zaru savākšana ir jānodrošina ne vēlāk kā līdz 15.novembrim.

Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, kas kopj savam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas, Siguldas novada pašvaldība, tāpat kā pērn, rīkos akciju, kuras laikā būs iespēja bez maksas nodot sagrābtās lapas un nelielus zarus (ar stumbra diametru līdz 2 centimetriem) vairākās vietās novadā, patstāvīgi tos turp nogādājot.

Plānots, ka akcija notiks no 31.oktobra līdz 4.novembrim (otrdien no plkst.12 līdz 17, trešdien no plkst.15 līdz 19, ceturtdien no plkst.10 līdz 17 un sestdien no plkst.10 līdz 14 vairākās novada vietās.

Lapas un zarus varēs nodot dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Mālpilī, Enerģētikas ielā 3, Inčukalnā, Plānupes ielā šķiroto atkritumu laukumā pie dzelzceļa stacijas “Inčukalns”, Raganā, ja izdosies pabeigt dārzu un parku kompostēšanas vietas izveidi pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Zaļkalna ielā.

Papildus 4.novembrī tiks organizēts lapu savākšanas maršruts Inciems-Lēdurga-Ragana-Sunīši.

Inčukalnā, Plānupes ielā šķiroto atkritumu laukumā pie dzelzceļa stacijas “Inčukalns” tā darba laikā bioloģiski noārdāmie atkritumi, tostarp dārzu un parku atkritumi, ir nododami bez maksas visu laiku. Kompostēšanas laukuma Siguldas pagasta “Kreiļos” darbības sezona līdz ar akcijas noslēgumu beigsies, kas nozīmē, ka pēc akcijas visu ziemu līdz pavasarim vairs nebūs iespēja nodot dārzu atkritumus “Kreiļu” laukumā.

Videi visdraudzīgākais un vienlaikus ekonomiski visizdevīgākais risinājums ir bioloģiski noārdāmos atkritumus katram pašam savā dārzā izmantot lietderīgi, piemēram, kompostēt, mulčēt vai veidot augstās dobes. Siguldas novadā kompostēt ir atļauts ar nosacījumu, ja kompostēšana tiek veikta uz savā īpašumā esošas zemes un nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un videi, kā arī personu mantai.