Atpakaļ

SIVA aicina pieteikties valsts apmaksātai studiju programmai “Viesnīcu servisa vadība”

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) aicina pieteikties valsts apmaksātām studijām īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Viesnīcu servisa vadība”, informēja SIVA sabiedrisko attiecību speciāliste Santa Glušina.

Studijām var pieteikties ikviena persona ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem, ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību darbspējas vecumā. Studiju sākums plānots 2024.gada februārī, un šobrīd programmā joprojām ir brīvas vietas.

Studiju programma “Viesnīcu servisa vadība” sniegs daudzveidīgas prasmes augsti kvalificētu lektoru vadībā, lai kļūtu par kompetentu un konkurētspējīgu viesnīcu pakalpojumu organizatoru. Programmas laikā studentiem paredzētas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības – viesu uzņemšanā un apkalpošanā viesnīcā un restorānā, personālvadībā, informācijas apstrādē, pakalpojumu pārdošanas vadībā, problēmsituāciju risināšanā, kā arī svešvalodu zināšanas profesionālajā jomā un citas noderīgas prasmes. Studiju laikā tiek organizētas vizītes un prakses uzņēmumos, lai papildinātu studentu teorētiskās zināšanas ar praktisko pieredzi.

Studijas tiek organizētas nepilna laika neklātienē, un to ilgums ir 2,5 gadi. Šajā periodā studentiem tiek izveidots individuālais rehabilitācijas plāns un nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi – fizioterapeita, ergoterapeita, karjeras konsultanta un psihologa atbalsts, pēc nepieciešamības iespēja dzīvot dienesta viesnīcā Jūrmalā, ēdināšana un transports no SIVA dienesta viesnīcas uz koledžu.

Studiju laikā SIVA ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību par valsts budžeta līdzekļiem. Ir pieejamas arī daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas – vokālais ansamblis, novuss, galda spēles, galda teniss, koncerti, dzejas un citi tematiskie vakari, kā arī radošās darbnīcas.

Lai uzsāktu studijas, ir jāpiesakās valsts apmaksātam profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam.

SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.