Atpakaļ

Skolēnu nodarbināšanai vasarā pieteikušies vairāk nekā 800 darba devēji

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai pieteikušies vairāk nekā 800 darba devēji, noskaidroja NVA.

NVA norāda, ka darba devēju NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai pieteikto un apstiprināto darba vietu skaits tiks apkopots un būs zināms maijā otrajā pusē.

NVA operatīvie dati liecina, ka līdz 19.aprīlim darba devēji ir iesnieguši NVA 839 pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai. Salīdzinājumam 2023.gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai darba devēji bija iesnieguši 809 pieteikumus, no kuriem apstiprināti bija 694.

Jau rakstīts, ka darba devēji, kas ar NVA atbalstu vasarā nodarbinās skolēnus, saņems dotācijas skolēnu mēneša algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas, kas pašlaik ir 700 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, NVA dotācija būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. NVA piešķirs arī dotāciju skolēna darba vadītāja atalgojumam. Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums skolēna darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

Skolēns pasākumā var tikt nodarbināts uz laiku no divām nedēļām līdz diviem mēnešiem. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma noteikumi paredz, ka darba devējs var vienoties ar konkrētu skolēnu par darba vietu. NVA atgādina, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Šogad pasākuma īstenošanai paredzētais finansējums ir 4,17 miljoni eiro, kas ir pietiekams, lai izveidotajās darba vietās nodarbinātu teju 10 000 skolēnu.

Skolēnu pieteikšanos dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā plānots uzsākt 2.maijā, pieteikties dalībai pasākumā skolēni varēs elektroniski – aizpildot pieteikuma anketu NVA tīmekļvietnē.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenos no 1.jūnija līdz 31.augustam. Valsts līdzfinansētajās darba vietās strādāt varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Darba iespējas vasaras brīvlaikā jau trešo gadu pēc kārtas varēs izmatot arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērni.