Atpakaļ

Slikto Ventas ūdens analīžu dēļ Kuldīgā sāktas pārbaudes neattīrīto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu nopludināšanas novēršanai

Slikto Ventas ūdens analīžu dēļ Kuldīgā ir sāktas pārbaudes neattīrīto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu nopludināšanas novēršanai.

Prasība reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir spēkā jau vairāk nekā trīs gadus, taču joprojām ir šādu sistēmu īpašnieki, kuri prasību nav izpildījuši. Pašvaldība, dodot laiku iedzīvotājiem savest kārtībā savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas un tās reģistrēt, līdz šim nav organizējusi plašas pārbaudes, taču šovasar tās tiek sāktas.

Konstatētie vides piesārņojuma gadījumi pilsētā, kur lietusūdens novadīšanas grāvī redzami cauruļu izvadi, kā arī Ventas ūdens kvalitātes rādītāji, kas pēdējā laikā pasliktinājušies, liecina par nepieciešamība pēc aktīvākas kontroles. Tāpēc sāktas pārbaudes neattīrīto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu nopludināšanas novēršanai – tiek apsekotas teritorijas Kuldīgā un apkārtējos ciemos. Pārbaužu mērķis ir novērst nepareizu decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju un to nodarīto kaitējumu videi, kā arī pārliecināties par dokumentu un apsekošanas prasību ievērošanu.

Tāpat pašvaldība ir ciešā saziņā ar Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas speciālistiem un Valsts vides dienestu, lai rastu risinājumus Ventas ūdens kvalitātes uzlabošanai.

Veicot mājsaimniecību piegulošo teritorijas apsekošanu, pašvaldības amatpersonas Kuldīgā jau konstatējušas vairākus vides piesārņojuma gadījumus, kur lietusūdens novadīšanas grāvī redzami cauruļu izvadi ar neattīrītiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem. Lai novērstu kaitējumu videi, pašvaldība kopā ar “Kuldīgas ūdens” darbiniekiem veikusi cauruļvadu izvadu tamponēšanu – uzlikta pagaidu plombe, lai sadzīves kanalizācija vairs nenokļūst dabā.

Kuldīgas novada būvvaldes vides pārvaldības daļas vadītājs Andris Megnis norāda, ka darbs ar lietusūdens sistēmas piesārņotājiem pašvaldības dienaskārtībā ir ilgstoši, taču sliktās Ventas ūdens analīzes ir likušas reaģēt pastiprinātāk. Pašvaldība ir regulāri veikusi grāvju tīrīšanas un uzturēšanas darbus. Šo darbu laikā esot konstatētas vairākas vietas, kur kanalizācija nelegāli tiek izvadīta grāvī. “Šobrīd cīnāmies ar sekām, tāpēc aicinu iedzīvotājus reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas, lai nepieļautu nelikumīgu rīcību un kaitējumu videi,” skubina Megnis.

Lai novērstu neattīrīto notekūdeņu nopludināšanu, pārbaudes Kuldīgā notiks arī turpmāk, tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus nekavējoties veikt pasākumus kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai, ierīkojot atbilstošu decentralizētās kanalizācijas sistēmu un reģistrējot to SIA “Kuldīgas ūdens” vai sazināties ar uzņēmumu par pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.