Atpakaļ

Šogad Liepājas domes sēdēs pieņemti 510 lēmumi

Šogad notikušas 14 Liepājas domes sēdes, kurās pieņemti 510 lēmumi par dažādiem nozīmīgiem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo, izglītības, kultūras, sporta, finanšu, attīstības un citām jomām, informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Šogad apstiprināti 22 saistošie noteikumi, 30 nolikumi, četri noteikumi un 73 izsoļu noteikumi.

Katra domes un komitejas sēde translēta arī tiešraidē.

Šogad sasauktās 14 domes sēdes kopumā noritējušas 12 stundas un 38 minūtes – vidēji katrai sēdei ilgstot nedaudz mazāk par stundu. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās. Papildus 12 ikmēneša regulārajām domes sēdēm, tika sasauktas vēl arī divas ārkārtas sēdes.

No 15 deputātiem 2023.gadā visas domes sēdes apmeklējuši Gunārs Ansiņš (“Liepājas partija”), Salvis Roga (LRA), Helvijs Valcis (“Liepājas partija”), Uldis Hmieļevskis (“Liepājas partija”), Uldis Lipskis (NA), Jānis Vozņesenskis (“Liepājas partija”), Modris Šveiduks (LRA), divas domes sēdes nav apmeklējusi Dace Bluķe (Par/JV/P) un vienu sēdi – Helēna Geriloviča (S), Vilnis Vitkovskis (“Liepājas partija”), Ludmila Rjazanova (S), Madara Lapsa (LRA), Uldis Sesks (“Liepājas partija”), Jānis Vilnītis (LRA) un Gints Ročāns (LRA).

Šogad notikušas arī 48 pastāvīgo komiteju sēdes, kurās kopumā pieņemti seši lēmumi. Visas četras komitejas – Finanšu komiteja, Izglītības, kultūras un sporta komiteja, Attīstības komiteja un Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja – katra šogad sasaukta 12 reizes.

Domes deputātiem noteiktajos pieņemšanas laikos šogad kopumā notikušas 118 oficiālās tikšanās ar iedzīvotājiem.

Pie domes priekšsēdētāja Ansiņa uz pieņemšanu bijuši 46 liepājnieki, pie domes priekšsēdētāja vietnieka Rogas – 33, deputātiem Rjazanovas – 23, Vilnīša – septiņi, Lapsas – trīs. Pie deputātiem Gerilovičas, Seska un Valča šogad oficiālajos pieņemšanas laikos bijuši pa diviem iedzīvotājiem pie katra.

Domes un komiteju sēžu grafiks 2024.gadam ir pieejams pašvaldības mājaslapā “liepaja.lv”.