Atpakaļ

Studenti var pieteikties apmaksātai praksei Francijā

Latvijas studenti var pieteikties stipendiju programmai “France Excellence Europa”, lai saņemtu stipendijas studijām maģistrantūrā kādā no Francijas augstākās izglītības iestādēm, uzzināja Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).

Stipendija ietver vairākas priekšrocības, tostarp nodrošina sešu mēnešu mācību pabalstu 6850 eiro apmērā un vienreizēju mājokļa pabalstu 1700 eiro apmērā. Stipendija tiek piešķirta uz 12-24 mēnešiem.

Studenti var pieteikties uz stipendiju šādās studiju jomās: kultūra un mantojums, izglītība, pedagoģija, franču valoda un civilizācija, svešvalodas un civilizācijas un Eiropas studijas, tiesības un politikas zinātnes, veselība, vides zinātnes, datorzinātnes.

Lai pieteiktos stipendijai, pretendentam mobilitātes sākuma brīdī jābūt vecumā no 18 līdz 26 gadiem, kā arī uzņemtam Francijas augstākās izglītības iestādē maģistra pirmā vai otrā gada studijām 2024./2025.akadēmiskajā gadā. Pretendenti nevar būt Francijas augstskolu absolventi vai pašlaik reģistrēti Francijā, lai iegūtu Francijas iestādes izdotu diplomu, kā arī nevar būt “Erasmus+”, “AUF” vai citas Francijas ministrijas programmas stipendiāti.

Pieteikties stipendijai studijām var līdz 29.martam.