Atpakaļ

Studenti var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”

Līdz 20.februārim Latvijas studenti var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, kuras apmērs ir 175 eiro mēnesī, informē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods” 2023./2024. mācību gada otrajam semestrim var Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam no stipendijas saņemšanas kritērijiem – studējošais ir no daudzbērnu ģimenes, pašam ir trīs vai vairāk bērnu, līdz 18 gadu ir bijis bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis, vai arī stipendijas pretendents ir I vai II grupas invalīds.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi – iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, kā arī studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskajiem parādiem.

Pieteikumus pretendenti var iesniegt elektroniski Latvija.lv pakalpojumā “Studētgods”.

Stipendijai “Studētgods” var pieteikties reizi semestrī – pirmajā semestrī no 1.septembra līdz 20.septembrim un otrajā semestrī no 1.februāra līdz 20.februārim. Stipendijai atkārtoti jāpiesakās arī tiem studentiem, kas “Studētgods” stipendiju saņēmuši iepriekšējā semestrī.

Sociālā stipendija “Studētgods” izveidota 2021.gadā. No 2023.gada 30.septembra stipendijas administrēšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas ir pārņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūra.