Atpakaļ

“Swedbank” investēs desmit miljonus eiro sabiedrības izglītībā Latvijā

“Swedbank” dibinās jaunu, ar atbalstu izglītībai saistītu fondu, kura dibināšanai novirzītā sākotnējā investīcija ir desmit miljoni eiro.

Fonda darbības mērķis ir veicināt sabiedrības izaugsmi un finanšu pratību.

“Swedbank” arī vēsturiski atbalstījusi dažādas izglītības iniciatīvas, un līdz ar jaunā fonda dibināšanu šim virzienam tiek piešķirta vēl lielāka jauda, kas jau pārskatāmā nākotnē palīdzēs radīt labvēlīgu vidi inovatīvu ideju realizēšanai izglītības jomā, uzlabos finanšu pratību, veicinās zināšanu sabiedrības un konkurētspējīgu darba vietu veidošanos, kā arī virzīs kopējās valsts ekonomikas izaugsmi, pauž bankas pārstāvji.

Apvienojot pieredzējušus un spēcīgus intelektuālos un finanšu resursus, fonds sniegs atbalstu gan esošu un jaunu iniciatīvu stiprināšanai Latvijas izglītībā, gan arī savu saturisku pienesumu šī mērķa sasniegšanai. Tuvākajā laikā tiks uzsākts arī fonda vadītāja atlases process.

“Swedbank” vadītājs Lauris Mencis norāda, ka Latvijas izglītības sistēma šobrīd ir lielu izaicinājumu priekšā, tāpēc “Swedbank” pienesums, izveidojot jaunu fondu, uzlūkojams kā nozīmīgs, lai radītu priekšnosacījumus transformējošu pārmaiņu virzīšanai jomā, kas tieši noteiks valsts nākotni un attīstības perspektīvas.

“Swedbank” dibinātā izglītības fonda darbības kontekstā izglītība tiek uzlūkota kā process mūža garumā, ietverot virkni nozīmīgu dimensiju un īpašu uzmanību pievēršot dažādu sabiedrības grupu finanšu pratības veicināšanai. Fonds ne vien kalpos par pamatu ciešāku sadarbības saišu veidošanai ar izglītības kopienu saistīto pušu vidū, bet arī atbalstīs iekļaujošāku, kvalitatīvu izglītības pieejamību visā Latvijā un noderīgu risinājumu veidošanu, tai skaitā, STEM (“Science, Technology, Engineering and Mathematics”) apguves veicināšanu izglītības sistēmā.

Pēc aktīvu apmēra “Swedbank” ir lielākā banka Latvijā.