Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Talsos par 23 583 eiro demontēs neizmantotās kanalizācijas sūkņu stacijas un labiekārtos apkārtni pie Vilkmuižas ezera

Talsos par 23 583 eiro tiks demontētas neizmantotās kanalizācijas sūkņu stacijas un labiekārtota apkārtne pie Vilkmuižas ezera, Ezera ielā 10.

Tādējādi Talsu pilsētā būs par vienu sakoptu vietu vairāk, jo paredzēta ne tikai būves nojaukšana, bet arī teritorijas apzaļumošana.

Kā norāda Fedko, šī kanalizācijas sūkņu stacijas ēka kopš 2000.gada vairs netiek izmantota sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai. Tā ir vidi degradējoša būve avārijas stāvoklī, ko vairs nav paredzēts izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Tā kā ar laiku ir paredzēts attīstīt un labiekārtot Vilkmuižas ezera apkārtnes teritoriju, tai skaitā arī izveidot publisko peldvietu, tad tika izstrādāta un būvvaldē akceptēta iecere neekspluatējamās kanalizācijas sūkņu stacijas demontāžai.

Tās demontāža, būvuzraudzība un teritorijas apzaļumošana izmaksās 23 583 eiro. Finansējums paredzēts no Talsu novada pašvaldības šā gada budžeta Dabas resursu nodokļa Vides aizsardzības fonda līdzekļiem.