Atpakaļ

Talsu tirgū notiks seminārs par vecpilsētu kultūrvēsturisko potenciālu

Šodien plkst.13 Talsu tirgus ēkā notiks seminārs “Vecpilsētas kultūrvēsturiskais potenciāls”, pašvaldības pārstāve Inita Fedko.

To organizē SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību, lai interesentus iepazīstinātu ar Talsu vecpilsētas vērtībām un to integrāciju pilsētas centra attīstības kontekstā.

Semināra laikā varēs iepazīties ar Talsu vecpilsētas kultūrainavas analīzē gūtajiem secinājumiem, Talsu vecpilsētai raksturīgajām detaļām un vecpilsētu saglabāšanas praksi. Tāpat būs iespēja uzzināt, kādi ir vecpilsētas attīstības instrumenti Kuldīgā.

Semināra laikā tiks atklāts, kā ikviens pilsētas iedzīvotājs var apzināt un izmantot savas ainaviski un kultūrvēsturiski bagātās pilsētas iespējas. Vecpilsētas vērtību identificēšana ļaus salīdzināt Talsus ar citu Latvijas vēsturisko pilsētu attīstības iespējām un scenārijiem.

Semināra noslēgumā gaidāmas diskusijas par pilsētas vēsturiskā centra – valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – attīstības potenciālu, padarot to par pilsētniekiem un viesiem ērtu un pievilcīgu vidi.