Atpakaļ

Tiesībsargs rosinās izmaiņas auto mantošanas kārtībā nepilngadīgiem bērniem

Tiesībsargs Juris Jansons konstatējis trūkumus auto mantošanas kārtībā situācijās, kad par transportlīdzekļa vienīgo īpašnieku kļūst nepilngadīgs bērns, informēja Tiesībsarga birojs.

Lai situāciju risinātu, tiesībsargs rosinās izmaiņas likumā.

Kā skaidro birojā, Latvijā līdz 16 gadu vecumam netiek pieļauta transportlīdzekļa reģistrēšana uz bērna vārda.

Arī tad, ja bērnam no 14 gadu vecuma ir atļauts vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekli (mopēdu), tas vien nedod viņam tiesības kļūt par tāda transportlīdzekļa īpašnieku. Tomēr atšķirīga kārtība ir tad, ja transportlīdzekli manto nepilngadīgs bērns. Tādos gadījumos tiek pieļauts, ka to reģistrē uz nepilngadīgās personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par tās aizbildni. Jansons norāda, ka tādā veidā šiem bērniem iestājas tāda pat atbildība kā pilngadīgajiem transportlīdzekļa īpašniekiem, un tas tiesībsarga ieskatā ir nesamērīgi.

“Transportlīdzeklis, kaut arī pieder bērnam, uzskatāms par paaugstinātas bīstamības avotu. Ja zaudējumi nodarīti, izmantojot šo objektu, likumā noteikta stingra atbildība. Ja bērns mantošanas ceļā kļuvis par paaugstinātas bīstamības avota īpašnieku, viņš var būt atbildīgs par transportlīdzekļa nodarīto kaitējumu kā īpašnieks,” pauda Jansons.

Lai situāciju risinātu, tiesībsargs aicina Finanšu ministriju līdz šī gada 30.aprīlim veikt grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā.

“Tajā būtu jāparedz – slēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas prēmijas apmēra noteikšanai gadījumos, kad par transportlīdzekļa īpašnieku ir kļuvis bērns, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs tiek pielīdzināts transportlīdzekļa īpašniekam,” norāda Jansons, vienlaikus uzsverot, ka vajadzīgās izmaiņas likumā attiecas tikai uz mantošanas gadījumiem.

Tiesībsargs nepiekrīt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) viedoklim, ka bērna vecākam pašam jāsaprot, kādā apjomā lietot bērniem piederošu transportlīdzekli ceļu satiksmē, jo tiesību normas neparedz citu risinājumu, kā vien to, ka bērns ir mantota transportlīdzekļa īpašnieks, bet viņa vecāks – tā turētājs.

Tāpat tiesībsargs nepiekrīt LTAB paustajam, ka ir pietiekami ar citiem tiesību aktiem, kuros noteikta bērna mantisko tiesību aizstāvība.