Atpakaļ

AS “Liepājas autobusu parks” aicina ATD nepārsteigties ar ultimātiem un vismaz ievērot pašu piedāvātos sadarbības nosacījumus

Autotransporta direkcija (ATD) , 23.februārī, nosūtīja AS “Liepājas autobusu parks” (LAP) ultimatīvu vēstuli ar aicinājumu izvēlēties, kad tiek lauzti jau noslēgtie līgumi par pasažieru pārvadājumiem reģionālajos maršrutos, par to izplatot publisku paziņojumu  24.februārī.

ATD savā vēstulē LAP piedāvā divas iespējas – lauzt jau noslēgtos līgumus brīdī, kad ATD būs izvēlējusies citu pakalpojuma sniedzēju vai arī “kad būs stājies spēkā, kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, Konkurences padomes pieņemtais Lēmums vai tiesas spriedums, ar kuru LAP tiks atzīta par vainīgu”.

KP lēmums gluži kā jebkuras citas kompetentās iestādes lēmums stāsies spēkā tikai tad, ja tas, uz kuru šis lēmums ir attiecināts, atzīs savu vainu vai arī pēc pārsūdzības tiesā KP lēmums tiks atzīts par tiesisku. LAP ir apstrīdējis KP lēmumu, iesniedzot Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu. Tiesa ir nolēmusi pieņemt LAP pieteikumu un ierosināt administratīvo lietu.

Respektējam un atbalstām ATD pašreizējās situācijas izpratni, ka Konkurences padomes pieņemtais lēmums vēl nav neapstrīdams un galējs, un tiesa LAP vēl nav atzinusi par vainīgu nevienā vienošanās sadaļā.

Atgādinām, ka joprojām ne Konkurences padomes Lēmumā, ne citur nav dokumentēts un secināts, ka kaut viena vienošanās, kuras iespēju, gatavojoties iepirkumiem, ir izvērtējis LAP, būtu radījusi materiālu zaudējumu sekas pasūtītājam vai pasažieriem.

Tādēļ LAP aicina ATD atturēties no neizsvērtiem paziņojumiem un pašiem vismaz ievērot savus piedāvātos sadarbības nosacījumus. Ar skaļiem paziņojumiem, bez jebkāda juridiska seguma, tiek radīts milzīgs kaitējums uzņēmumam, tās darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, akcionāriem, starp kuriem ir arī Liepājas pilsētas pašvaldība.

Vienlaikus norādām – lēmums par ATD vēstulē piedāvātajiem nosacījumiem ir saskaņojams ne tikai ar LAP padomi, bet arī ar uzņēmuma akcionāriem, kas, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības, nav fiziski izdarāms ATD norādītajos termiņos. Prasība izlemt šādus jautājumus divu darba dienu laikā ir nenopietna, ņemot vērā iespējamās sekas – nodokļu maksātāju iztērētos līdzekļus, valsts uzņemtās saistības, uzņēmuma uzņemtās ilgtermiņa kredītsaistības un pienākumus, ietekmi uz uzņēmuma maksātspēju, simtiem darbinieku un to ģimenēm.

Tādēļ atkārtoti aicinām ATD nepārsteigties ar skaļiem, neizsvērtiem paziņojumiem, izturēties atbildīgi un – pēc pašas ATD publiski paustā – ļaut lietas apstākļus noskaidrot un izvērtēt tiesai. LAP turpinās sniegt Latvijas sabiedrībai pakalpojumu, kas bija un ir ekonomiski izdevīgākais un kas noslēgts uz likumiska pamata.