Atpakaļ

Īstenota autoceļa “Rucava-Pape” pašvaldības posma pārbūve

Šī gada 1. februārī ekspluatācijā tika nodots autoceļa “Rucava-Pape” pārbūvētais pašvaldības posms. Autoceļa posma pārbūve tika īstenota Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” atbalstītā projekta “Autoceļa Rucava-Pape pārbūve” Nr. 21-02-FL03-F043.0207-000006 (turpmāk – Projekts) ietvaros.

Dienvidkurzemes novada teritorijā projektu konkursus EJZF fonda finansējuma piesaistīšanai organizē vietējā rīcības grupa – biedrība “Liepājas rajona partnerība” (turpmāk – Biedrība). Ar Biedrības atbalstu novada teritorijā pēdējo gadu laikā ir īstenotas lielākas un mazākas ieceres un ne tikai no pašvaldības, bet arī uzņēmēju un nevalstisko organizāciju puses.

Autoceļa “Rucava-Pape” Projektā pārbūvēto posmu pašvaldība pārņēma 2017. gadā no Satiksmes ministrijas, un tas ir vienīgais ceļš, kas ved uz Papes ciemu Rucavas pagastā. Pirms autoceļa posma pārņemšanas, daļai no tā tika uzklāts asfaltbetona dubultās virsmas pārklājums. Pārklājums sākās nelielu gabalu pirms Papes ciema robežas. Atlikusī pārņemtā autoceļa “Rucava-Pape” posma daļa bija ļoti sliktā stāvoklī ar neizbēgamu laikapstākļu un intensīvās transporta plūsmas ietekmi, kura īpaši paaugstinājās vasaras sezonā.

Lai uzlabotu Papes ciema iedzīvotāju, apkaimes uzņēmēju un arī ciema apmeklētāju mobilitātes kvalitāti, pašvaldība 2021.gada pavasarī iesniedza projektu par autoceļa “Rucava-Pape” pašvaldības posma pārbūvi Biedrības organizētajā EJZF uzsaukumā. Projektu apstiprināja pavisam neilgi pirms administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) īstenošanas – 2021. gada 4. jūnijā. Projekta īstenošanas gaita nebija viegla, to stipri ietekmēja ATR radītās sekas – jaunas pašvaldības, jaunu struktūru veidošana, publisko iepirkumu procesu organizēšana daudz lielākai teritorijai un apjomiem, līdzšinējo pašvaldību uzsākto procesu pārņemšana, bieža speciālistu maiņa un citi aspekti. Tomēr, neskatoties uz šķēršļiem Projekta īstenošanā, pagājušā gada vasaras sākumā tika noslēgti līgumi pārbūves darbu veikšanai.

Būvdarbus Projektā veica SIA “A-Land” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “Jaunjoži” atbilstoši būvprojektam “Pašvaldības autoceļa  “Rucava – Pape” pārbūve  Rucavas pagastā, Rucavas novadā”, ko izstrādāja SIA “Polyroad”. SIA “Polyroad” pienākumos bija nodrošināt arī būvdarbu autoruzraudzību. Būvdarbus sāka 2022. gada septembrī un tie noritēja līdz 6. decembrim. Uz pavasari ir atlikta horizontālā marķējuma uzklāšana – tad laika apstākļi būs atbilstoši šim darbam un to veikšanas tehnoloģijai. Atsevišķas autoceļa Projektā pārbūvētā posmā esošās ātrumu ierobežojošās zīmes arī saglabās līdz brīdim, kad būvnieks pabeigs horizontālā marķējuma uzklāšanu. Pašlaik ceļš līdz Papes ciemam ir kļuvis daudz ērtāks, ātrāks un patīkamāks, jo pēc Projekta īstenošanas ar grants segumu ir palikusi vairs tikai autoceļa “Rucava-Pape” daļa, kas ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” īpašums.

Projekta kopējās izmaksas kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 657 399,87 EUR, no kurām 479 608,48 EUR ir EJZF publiskais finansējums. Februārī pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa sagatavos noslēguma pārskatu par īstenoto Projektu un iesniegs izskatīšanai Lauku atbalsta dienestā.

Aicinām ikvienu Rucavas pagasta iedzīvotāju un viesi būt saudzīgiem un ar atbildību izmantot pārbūvēto pašvaldības infrastruktūru – autoceļa “Rucava-Pape” pašvaldības posmu, tajā skaitā nebojāt uzstādītās dažāda veida ceļa zīmes, saprātīgi lietot izbūvētās nobrauktuves, ievērot drošu braukšanas ātrumu un sakopt aiz sevis, ja gadījies sagružot.

www.lrpartneriba.lv

www.zm.gov.lv

www.lad.gov.lv

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/