Atpakaļ

Īstenots projekts Kaltenē „Ceļa seguma atjaunošana – uzlabota piekļuve piekrastes kultūras mantojumam”

Talsu novada pašvaldībā ir īstenots projekts Nr. 21-08-FL06-F043.0207-000002 „Ceļa seguma atjaunošana – uzlabota piekļuve piekrastes kultūras mantojumam”.

Projekta mērķis ir atjaunot ceļa segumu uz vēsturisko ēku Kaltenē – ciema klubu, kurā iekārtota Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle. Mērķis ir būtiski uzlabot satiksmes kvalitāti un piekļuvi piekrastes kultūras mantojuma ekspozīcijai, vides objektam „Cilvēki pie jūras”, līdz ar to veicinot zvejniekciema atpazīstamību tūristiem un uzlabojot dzīves kvalitāti ciema iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros  veikta ceļa seguma atjaunošana 0,381 km garumā, 20 cm biezā slānī no sagatavotas grants, saglabājot esošo ceļa garenprofilu, lai uzlabotu infrastruktūru un nodrošinātu ceļa kvalitātes atbilstību valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību.

Ceļa konstrukcija bija neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Ceļa segums bija nodilis, grants sajaukusies ar pamatnes kārtu. Vietām redzami iesēdumi un bedres. Brauktuves malā izveidojies apaugums, kas traucēja ūdens novadi no ceļa.

Projekta kopējās izmaksas ir 85 600,00 EUR, publiskais finansējums 77 040,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 8560 EUR.

Projekts īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu.

Projekta īstenošanas termiņš 31.01.2023.