Atpakaļ

Kuldīgā pabeigta Zāģu ielas pārbūve un uzsākta gājēju ietves izbūve

Īstenošanas noslēguma stadijā ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai” (projekta Nr.5.6.2.0/19/I/001).

Tā ietvaros pabeigta Zāģu ielas pārbūve 135 metru garumā. Zāģu iela ir vienīgais pieslēgums industriālai teritorijai – laukumam, kuru, lai piekļūtu saviem īpašumiem, izmanto vairāki uzņēmumi un līdz šim piekļuvi nodrošinājuši pa valsts īpašumā esošu zemes gabalu. Līdz ar to pašvaldības uzdevums bija nodrošināt industriālā laukuma un uzņēmēju sasniedzamību no Zaļās ielas puses.

Aktīvā būvdarbu procesā ir gājēju ietves izbūve Ēdoles ielas posmā no Alsungas ielas līdz autoceļam P118. Ēdoles ielas gājēju ietves būvdarbus plānots pabeigt augusta beigās, un tas bija pēdējais īstenojamais posms projekta ietvaros.