Atpakaļ

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Kuldīgas ielā 193, Ventspilī

Ceturtdien, 19. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome, balstoties uz nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 193, Ventspilī īpašnieka izteikto lūgumu, ir pieņēmusi lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Kuldīgas ielā 193, Ventspilī.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt zemes gabalu Kuldīgas ielā 193, Ventspilī, izveidojot atsevišķas, mazstāvu dzīvojamai apbūvei paredzētas zemes vienības, kā arī noteikt prasības jaunizveidoto nekustamo īpašumu apbūvei un to attīstībai.

Detālplānojuma teritorijas shēma pieejama ŠEIT.