Atpakaļ

Reģionālo un vietējo autoceļu sakārtošana un iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšana – Satiksmes ministrijas budžeta prioritātes 2023.gadā

Satiksmes ministrijas (SM) 2023.gada budžetā finansējums paredzēts reģionālo un vietējo autoceļu infrastruktūras uzlabošanai, iedzīvotāju mobilitātes vajadzību nodrošināšanai, tostarp jaunu elektrovilcienu iegādei un Rail Baltica projekta īstenošanai. SM budžets ir 740,3 milj.eiro, tajā skaitā 308 milj.eiro jeb 41,6% ir Eiropas Savienības fondu finansējums.

“Finansējumam, kas piešķirts transporta un sakaru nozarēm, ir jākalpo iedzīvotāju interesēm, veicinot reģionu attīstību un konkurētspēju. Ir jāstrādā mērķtiecīgi, lai mums būtu kvalitatīvi ceļi reģionos, sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība un pieejamība visā valstī. Šogad pastiprināti meklēsim jaunus tirgus kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, tāpat restartēsim un pastiprināsim Rail Baltica projekta uzraudzību, nepieļaujot atkāpes no šobrīd noteiktajiem termiņiem projekta īstenošanā,” uzsver satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

Valsts autoceļu infrastruktūras uzlabošanai SM budžetā pieejamais finansējums ir 341,9 milj. eiro. Šogad lielāks uzsvars tiks likts uz reģionālo un vietējās nozīmes ceļu būvniecību, lai nodrošinātu pagastu savienojamību ar novadu centriem. Tāpat finansējums paredzēts Ķekavas apvedceļa būvniecībai un mikromobilitātes infrastruktūras īstenošanai. Papildu valsts budžeta līdzekļiem finansējums transporta infrastruktūras attīstībai paredzēts no Eiropas Savienības (ES) fondu, tostarp Atveseļošanas fonda līdzekļiem.

Arī šogad plānots turpināt īstenot projektus, kas nodrošina iedzīvotāju ilgtspējīgu mobilitāti. Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai un dzelzceļa kā sabiedriskā transporta mugurkaula stiprināšanai paredzēti valsts budžeta un ES fondu līdzekļi kopumā 261 milj. eiro apmērā. Finansējums 45,2 milj. eiro apmērā paredzēts dzelzceļa infrastruktūras darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Vilcienu satiksmes modernizācijas ietvaros 2023. gada otrajā pusē sāks kursēt jaunie elektrovilcieni. Tāpat līdz šī gada beigām plānots modernizēt dzelzceļa stacijas un pieturas, izbūvēt 48 paaugstinātās vilcienu platformas un īstenot projektus drošības uzlabošanai un ātruma palielināšanai.

Iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai visā valsts teritorijā budžetā plānots finansējums dotācijām reģionālajam sabiedriskajam transportam, tostarp nodrošinot arī braukšanas maksas atvieglojumus konkrētām iedzīvotāju grupām, piemēram, daudzbērnu ģimenēm un cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat finansējums paredzēts vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas plašākai ieviešanai reģionālajos pasažieru pārvadājumos, dodot iespēju iegādāties vienotu biļeti no brauciena sākuma punkta līdz galamērķim reģionālās nozīmes maršrutos.

Savukārt ES nozīmes pārrobežu projekta Rail Baltica īstenošanai šogad paredzēts 116,9 milj.eiro finansējums no valsts budžeta, kā arī Tehniskā palīdzības Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta. Šogad plānots turpināt Rail Baltica būvniecības un projektēšanas darbus, lai nodrošinātu ātru, ērtu reģionālo satiksmi un drošu savienojamību ar Eiropu nākotnē.

Tāpat šogad finansējums paredzēts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšanai, kompensācijai abonētās preses piegādei, aviācijas nozares drošībai un attīstībai, kā arī citiem pasākumiem transporta un sakaru nozaru konkurētspējas veicināšanai.