Atpakaļ

Sāk autoceļa Rucava-Pape pašvaldības posma pārbūvi

Lai uzlabotu autoceļu lietotāju drošību, komfortablākus braukšanas apstākļus un pagarinātu autoceļa kalpošanas laiku, Dienvidkurzemes novada pašvaldība Eiropas Savienības Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta ietvaros uzsākusi autoceļa Rucava – Pape pašvaldības posma pārbūvi, paredzot divu autoceļa posmu ar kopējo garumu 3,1 km pārbūvi – autoceļa pamata stiprināšanu, asfaltbetona seguma izbūvi un ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu.

Šonedēļ autoceļā plānoti uzmērīšanas un trases nospraušanas darbi, savukārt pašvaldības Komunālā pārvalde veiks caurteku ierakšanas darbus ceļa posmos, kur tas mēdza pārplūst.

Autoceļa pārbūves laikā būs satiksmes ierobežojumi atkarībā no attiecīgā brīdī notiekošajiem būvdarbiem, tiks izvietotas pagaidu ceļa zīmes, kā arī pielietos citas metodes satiksmes organizēšanai. Līdz ar to lūgums autovadītājiem būt uzmanīgiem, ievērot izvietotās brīdinājuma un ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes remontdarbu vietās un remontdarbu posmos braukt īpaši piesardzīgi.

Autoceļa Rucava-Pape remontdarbus īpaši gaidīja Rucavas pagasta iedzīvotāji un novada viesi, bet katrs remontdarbs tomēr paredz arī zināmas neērtības. Tāpēc pašvaldība aicina būt saprotošiem, pieciešot īslaicīgas neērtības pārvietojoties pa autoceļu tā pārbūves laikā, lai tuvā nākotnē jau varam pārvietoties daudz ērtākos apstākļos.

Autoceļa Rucava-Pape pašvaldības posmu pārbūvi plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā līdz 2023. gada februārim.

Projekts tiek īstenots, atbilstoši Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir 532 898,31 EUR, no tām 479 608,48 EUR ir publiskais (fonda) finansējums.