Atpakaļ

Satiksmes ierobežojumi Stacijas un Dumpīšu ielā Stendē

Oktobra sākumā ir atsākušies būvdarbi Stacijas ielā Stendē, kas ietverti projektā „Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”. Projekts paredz pārbūvēt Stacijas un Dumpīšu ielas un izbūvēt jaunu Dumpīšu ielas posmu. Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, plānojot savus braucienus, kā arī jāievēro visi ierobežojumi un luksoforu signāli būvdarbu posmos.

Projektu plānots īstenot divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks veikta Stacijas ielas pārbūve 1899,34 metru garumā un Dumpīšu ielas pārbūve 194,84 metru garumā. Savukārt otrajā kārtā tiks pārbūvēts Dumpīšu ielas posms 226,75 metru garumā un izbūvēts jauns Dumpīšu ielas posms 130 metru garumā.

Oktobra sākumā SIA „Saldus ceļinieks” uzsāka būvdarbus, veicot zemes klātnes ierakuma, lietus kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu, ielas konstruktīvo kārtu un apgaismojuma izbūvi. Stacijas ielā būvdarbi notiek divos posmos, satiksmi organizējot ar luksoforu palīdzību, nodrošinot reversīvo transporta plūsmu. Savukārt Dumpīšu ielā būvdarbi notiek jaunizbūvējamā posmā, kas pašreiz neietekmē transporta kustību.

Ja meteoroloģiskie apstākļi būs labvēlīgi, tad 26. oktobrī plānots uzsākt šķembu pamata virskārtas un asfalta apakškārtas ieklāšanu Stacijas ielā aptuveni 700 metru garā posmā. Būvdarbu laikā paliks reversa satiksme ar luksoforiem, nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti satiksmes regulētāji.

Tāpat būvdarbu ietvaros plānoti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, par ko savlaicīgi tiks informēti nekustamo īpašumu īpašnieki un uzņēmēji. Uzsākot dzelzceļa pārbrauktuvju pārbūvi, tiks slēgta Stacijas ielas transporta plūsma, paredzot apvedceļu pa autoceļiem V1401 „Stende – Lauciene – Mērsrags”, A10 „Rīga –Ventspils” un P120 „Talsi – Stende – Kuldīga”. Par Stacijas ielas slēgšanu dzelzceļa pārbrauktuvju posmā un paredzamo apvedceļu tiks savlaicīgi ziņots un uzstādītas informatīvās ceļa zīmes.