Atpakaļ

Uzsākta Tukuma tirgus stāvlaukuma labiekārtošana

Tukuma novada pašvaldība pagājušā gada nogalē noslēdza līgumu par Tukuma tirgus stāvlaukuma Raiņa ielā 7, Tukumā, labiekārtošanu, un ir uzsākti būvniecības sagatavošanas darbi. Tirgus laukumā tiks sakārtota lietus ūdens novadīšanas sistēma un trīs iebrauktuves no Raiņa ielas puses.

Šobrīd teritorija ir ierobežota un ir izstrādāts būves izpildmērījuma plāns, savukārt būvniecība tiks uzsākta, tiklīdz būs piemēroti laika apstākļi. Būvdarbu laikā tiks frēzēta, demontēta un pēc tam arī atjaunota asfalta un betona sega, pazeminātas un demontētas esošo gūliju čuguna restes, izstrādātas betona teknes u.c. Darbi tiks pabeigti līdz 2023. gada 31. maijam.

Tukuma tirgus stāvlaukums ir tehniski novecojis. Raiņa ielas brauktuve pēc asfalta seguma vairākkārtīgas atjaunošanas ir stipri augstāka par pašu stāvlaukumu, kas krietni apgrūtina iebraukšanu un izbraukšanu tajā. Stāvlaukuma izmantošanu vēl sarežģītāku padara nesakārtotā lietus ūdens novadīšanas sistēma, kā rezultātā te bieži veidojās peļķes.

Lai situāciju uzlabotu, Tukuma novada pašvaldība 2022. gada novembrī izsludināja cenu aptauju par Tukuma tirgus stāvlaukuma labiekārtošanu, kā ietvaros arī slēdza līgumu ar būvdarbu veicēju SIA “KF Grupa”. Kopējās būvdarbu izmaksas – 19 225,54 EUR (ar PVN).