Atpakaļ

Ventspils novada un starppilsētu maršrutos pasažieru pārvadājumus turpmākos 10 gadus nodrošinās SIA “Ventspils reiss”

Iepirkumu uzraudzības birojs ir atļāvis Valsts SIA “Autotransporta direkcijai” slēgt iepirkuma līgumu ar pašvaldība SIA “Ventspils reiss”  par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu novada un starppilsētu maršrutos uz 10 gadiem.

Pirmo reizi konkurss tika izsludināts 2019. gada jūlijā. Konkursā tika vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums – 60% no visa vērtējuma. Tehniskajā piedāvājumā eksperti vērtēja autobusu vecumu, pieejamības nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un autobusu tehnisko aprīkojumu. Tāpat tika vērtēta arī pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un drošība, piemēram, videonovērošanas funkcija un GPS, kā arī papildu bonusi, piemēram, bezskaidras naudas norēķini u. c.

Bija plānots, ka līgumi ar pārvadātājiem, kas uzvarēs konkursā, tiks noslēgti laika posmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim, taču līdz šim konkurss atsevišķās maršrutu tīkla daļās, tajā skaitā maršruta tīkla daļā “Ventspils”, vairākkārt beidzies ar rezultātu pārsūdzēšanu.

2022. gada decembrī Valsts SIA “Autotransporta direkcijas” Iepirkumu komisija ar maksimālo iespējamo punktu skaitu par uzvarētāju konkursā ar tiesībām nodrošināt pasažieru pārvadājumus Ventspils novadā un starppilsētu maršrutos atzina pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, taču zaudētāji rezultātu atkal  apstrīdēja.

Iepirkumu uzraudzības birojs, izvērtējot pārsūdzības, tomēr pieņēma lēmumu atstāt spēkā “Autotransporta direkcijas” Iepirkumu komisijas lēmumu, ar kuru tiesības slēgt līgumu par pasažieru pārvadājumiem maršrutu tīkla daļā “Ventspils” nākamo 10 gadu laikā, tiek piešķirtas “Ventspils reisam”.

Pēc līguma noslēgšanas pasažieru pārvadātājam tiek doti 13 mēneši, lai sagatavotos līguma nosacījumu izpildei, un tas nozīmē, ka pārvadājumus, pamatojoties uz jauno līgumu, varēs uzsākt  2024.gada pirmajā pusgadā.