Atpakaļ

Tukuma novada pašvaldība izsolīs vairākus nekustamos īpašumus

No ceturtdienas, 13.jūlija, var pieteikties vairākām Tukuma novada pašvaldības rīkotām nekustamo īpašumu elektroniskajām izsolēm.

Tiks izsolīti pieci dzīvokļu īpašumi Tukumā. Dzīvokļa īpašums Raudas ielā 5 k-2-9 Tukumā sastāv no dzīvokļa Nr.9 ar platību 22,4 kvadrātmetri (m2), kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena ir 4900 eiro, solis – 50 eiro, nodrošinājuma maksa – 490 eiro.

Šai pašā ēkā tiks izsolīts arī dzīvokļa īpašums, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar platību 20,3 m2, kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Šī īpašuma sākumcena – 4600 eiro, solis – 50 eiro, nodrošinājuma maksa – 460 eiro.

Tāpat tiks izsolīts dzīvokļa īpašums Pasta ielā 23-6 Tukumā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar platību 17,4 m2, kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena – 4100 eiro, solis – 50 eiro, nodrošinājuma maksa – 410 eiro.

Izsolāmais dzīvokļa īpašums Lauku ielā 22-4 Tukumā sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar platību 10,6 m2, kopīpašuma domājamās daļas no būves un domājamās daļas no zemes. Sākumcena – 1760 eiro, solis – 25 eiro, nodrošinājuma maksa – 176 eiro.

Dzīvokļa īpašums Jelgavas ielā 21-4, Tukumā sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar platību 51,3 m2, un kopīpašuma domājamās daļas no būves. Sākumcena – 13 900 eiro, solis – 50 eiro, nodrošinājuma maksa – 1390 eiro.

Tiks izsolīti vairāki dzīvokļa īpašumi Tukuma novada lauku teritorijā. Izsolāmais dzīvokļa īpašums “Upmalas”-4 Tukuma novada Irlavas pagasta Vaskos sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar platību 28,0 m2, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Sākumcena – 1100 eiro, solis – 25 eiro, nodrošinājuma maksa -110 eiro.

Izsolāmais dzīvokļa īpašums “Atmatas”-3 Tukuma novada Džūkstes pagastā sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar platību 46,3 m2, kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena – 3200 eiro, solis – 25 eiro, nodrošinājuma maksa – 320 eiro.

Savukārt dzīvokļa īpašums “Atmatas”-2 Tukuma novada Džūkstes pagastā sastāv no dzīvokļa Nr. 2 ar platību 46,9 m2, kopīpašuma domājamās daļas no būves un kopīpašuma domājamās daļas no zemes. Sākumcena – 3300 eiro, solis – 25 eiro, nodrošinājuma maksa -330 eiro.

Tiks izsolīts arī nekustamais īpašums “Māliņi” Tukuma novada Cēres pagastā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,5436 hektāru platībā. Sākumcena – 2900 eiro, solis – 100 eiro, nodrošinājuma maksa – 290 eiro.

Katra īpašuma izsolei pretendenti var reģistrēties no ceturtdienas, 13.jūlija, plkst.13, līdz 2.augusta plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē “izsoles.ta.gov.lv”. Izsole elektronisko izsoļu vietnē “izsoles.ta.gov.lv” sāksies 13.jūlijā plkst.13, noslēgsies 14.augustā plkst.13.

Nodrošinājums iemaksājams Tukuma novada pašvaldības kontā, bet maksa par dalību izsolē – Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.