Atpakaļ

Tukuma pašvaldības šī gada budžeta izdevumi par 8,5 miljoniem pārsniegs ieņēmumus

Tukuma pašvaldības šī gada budžeta izdevumi par 8,5 miljoniem pārsniegs ieņēmumus, liecina pašvaldības sniegtā informācija. Šā gada budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 67,2 miljonu eiro apmērā, savukārt kopējie izdevumi – 75,7 miljonu eiro apmērā.

Starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem tiks segta no atlikuma iepriekšējā gada budžetā, kas pārsniedza 11 miljonus eiro.

Kā norāda pašvaldībā, šī gada budžets ir pirmais kopīgais pašvaldības budžets pēc administratīvi teritoriālās reformas, un tajā apzinātas četru novadu vajadzības, kā arī notikusi pašvaldības sniegto pakalpojumu izlīdzināšana.

Kā skaidro pašvaldībā, ir vairāki ārēji faktori, kas negatīvi ietekmēja budžetu, piemēram, patēriņa, ražotāju un būvniecības cenu pieaugums. Būtisks cenu pieaugums ir elektroenerģijai, dabasgāzei un siltumapgādei. Pašvaldības budžeta izdevumos tas ietekmē gan komunālos maksājumus, gan pārējos izdevumus.

Tādēļ 2022.gadā netika paaugstinātas algas darbiniekiem par vidējās algas pieaugumu valstī 3,2% un netiek plānotas prēmijas.

Lielāko daļu pašvaldības ieņēmumu veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa – 41,6%. 6,2% ieņēmumu ir no nekustamā īpašuma nodokļa, savukārt 44,5% veidos valsts budžeta transferti.

Lielākā daļa izdevumu 46,7% apmērā plānota izglītībai, 15,4% – sociālajai aizsardzībai, 9% – ekonomiskajai darbībai, 8,9% – vispārējiem vadības izdevumiem, bet 8,3% atvēlēti kultūra, sporta un biedrību atbalstam.