Atpakaļ

Tukumā plāno lietus ūdens kanalizācijas tīkla remontdarbus

Tukumā plāno lietus ūdens kanalizācijas tīkla remontdarbus.

Lai novērstu pilsētas centra teritorijas biežo applūšanu, šī gada sākumā pēc Tukuma novada pašvaldības pasūtījuma tika uzsākta ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas modeļa izstrāde Tukuma pilsētas centra teritorijai.

Šobrīd ir noslēgusies izpēte teritorijās, kas lielu lietavu laikā applūst visvairāk.

Izpētes rezultātā eksperti izveidoja pilsētvides uzlabojumu kopumu, kas būtiski ietekmētu tīklu darbību, neveicot pilnīgu tīkla sateces baseina pārbūvi.

Tukuma novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Tukuma ūdens” ir izvērtējuši rekomendācijas attiecībā uz pētīto zonu, un šogad tiks sagatavots projektēšanas uzdevums un izsludināta iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei pirmā lietus dārza izveidei.

Darbus plānots īstenot divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izveidots lietus dārzs pie “Rimi” un uzņēmuma “Snickers Production Latvia”, bet otrajā kārtā tiks pārbūvēts lietus ūdens kanalizācijas tīkls Stadiona ielā un Katrīnas laukumā. Ielu zonās esošo gūliju nomaiņu paredzēts veikt pakāpeniski kopā ar ielu segumu maiņu.

Šīs izpētes ietvaros tika analizēta tikai viena pilsētas daļa, tādēļ darbi pie lietus kanalizācijas sakārtošanas nebeidzas un tiek plānota nākamā izpēte Dārza ielas, Tukuma tirgus, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas apkārtnei, kā arī plānots risināt lietus ūdens tīkla nepietiekamos šķērsojuma diametrus ar “Latvijas dzelzceļu”, skaidro pašvaldībā.