Atpakaļ

Īstenots projekts “Durbes pils apkārtmūra konservācijas darbi”

No 2022. gada 6. jūlija līdz 12. augustam Tukuma muzejs īstenoja projektu “Durbes pils apkārtmūra konservācijas darbi”.

Projekta ietvaros veikti konservācijas darbi apkārtmūra A daļā, pilnībā atjaunojot četru arku garu posmu, kas norobežo agrākās muižas kalpu mājas pagalmu. Trīs arkas atrodas mūra austrumu sienā, viena arka – tam perpendikulāri novietotā un austrumu–rietumu virzienā orientētā posmā. Projekta gaitā visas minētās apkārtmūra daļas atbrīvotas no zemes apauguma, attīrīti un nostiprināti pamati, pārmūrētas autentiskās mūra daļas, iztīrītas un pāršuvotas erodējušās šuves, autentiskajām arkām iebūvēts analoga koka spraišļojums arkās, un mūra augšdaļas pārsegtas ar atgūtu māla dakstiņu jumtiņu. Minētie konservācijas darbi konkrētā apkārtmūra daļā pasargās no turpmākas mitruma iekļūšanas mūra iekšienē, un tas būtiski sekmēs šo konstrukciju ilgmūžību. Durbes pils apkārtmūra posms atgūs arī kādreizējo vizuālo veidolu, tā būtiski paaugstinot visa Durbes muižas apbūves ansambļa autentiskuma pakāpi.

Durbes pils apkārtmūris ir nozīmīga valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Durbes pils ansambļa – sastāvdaļa, kas tapis ilgākā laika periodā un pabeigts ap 1820. gadu, iegūstot klasicisma arhitektūrai raksturīgās stilistikas iezīmes. Šobrīd dabā saglabājusies tikai daļa kādreizējā apkārtmūra – apmēram 155 metru garumā. Tā saglabātības pakāpe ir ļoti atšķirīga: vietām tas ir gandrīz sabrucis vai pilnībā nojaukts, vietām – integrēts kādas vēlāk būvētas ēkas sienā, vēl citur tā sākotnēji ažūrās arkas ir aizmūrētas. No sabrukšanas arkas pasargā tikai aizmūrējums.

Tukuma muzejs arī turpmāk rūpēsies par Durbes pils apkārtmūra atjaunošanu pilnībā, nodrošinot izcila klasicisma arhitektūras ansambļa vēsturisko substanču saglabāšanu nākamajām paaudzēm un būtiski paaugstinot Tukuma muzeja rīcībā nodotā Durbes pils ansambļa kultūrtūrisma piedāvājuma kvalitāti.