Atpakaļ

Ukrainas bēgļu atbalstam piešķir 15,6 miljonus eiro

Ukrainas bēgļu atbalstam piešķirti 15,6 miljoni eiro, šodien lēma valdība.

Minētie līdzekļi paredzēti, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2023.gada decembrī un 2024. gadā, nodrošinot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem.

Tajā skaitā līdzekļi paredzēti izmitināšanas un ēdināšanas nodrošināšanai, sociālā atbalsta nodrošināšanai, izglītības nodrošināšanai, pārvaldes pakalpojumu pieteikšanas atbalstam, vienotu valsts un pašvaldību sniegtā atbalsta koordinācijas punktu darbības nodrošināšanai.

Kā liecina rīkojuma anotācijā minētā informācija, Ekonomikas ministrijas atbildības jomā nepieciešami līdzekļi 2,6 miljonu eiro apmērā, Labklājības ministrijas atbildības jomā – 10,1 miljona eiro apmērā, bet Izglītības un zinātnes ministrijas atbildības jomā būtu nepieciešami līdzekļi 2,5 miljonu eiro apmērā.

Savukārt par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru Ukrainas iedzīvotājiem sniegto atbalstu nepieciešami 57 828 eiro, Rīgas pašvaldības izveidotajam atbalsta centram Ukrainas civiliedzīvotājiem vēl vairāk nekā 100 000 eiro.