Atpakaļ

Uzņēmējai par palielināta bezdarbnieka pabalsta izkrāpšanu piespriež sabiedriskos darbus

Daugavpils tiesa kādai uzņēmējai par nepamatoti palielināta bezdarbnieka pabalsta izkrāpšanu piespriedusi sabiedriskos darbus.

Tiesa apstiprinājusi Dienvidlatgales prokuratūras prokurores un apsūdzētās noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Apsūdzētā atzīta par vainīgu krāpšanā un sodīta ar sabiedrisko darbu uz 180 stundām, kā arī no apsūdzētās valsts labā tiks piedzīta mantiskā kaitējuma kompensācija 6527 eiro apmērā.

Apsūdzētā sieviete bija kāda uzņēmuma valdes locekle un viņai radās nodoms ar viltu iegūt sev no valsts nepamatoti palielinātu bezdarbnieka pabalstu un kādai uzņēmuma darbiniecei nepamatoti palielināt maternitātes pabalstu, informē prokuratūra.

Lai izvairītos no atbildības par noziedzīgā nodoma īstenošanu un slēptu faktisko vadītāju, apsūdzētā organizēja uzņēmuma pārreģistrēšanu uz citu personu, pēc kā viņa turpināja faktiski vadīt uzņēmuma saimniecisko darbību, neturpinot darba tiesiskās attiecības šajā sabiedrībā.

Apsūdzētā apzinājusies, ka paredzamais bezdarbnieka un maternitātes pabalsta apmērs ir atkarīgs no uzņēmuma mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā norādītajiem apgrozījumiem, tāpēc viņa mākslīgi palielinājusi apgrozījumu par konkrētu periodu un nodevusi šādus datus uzņēmuma grāmatvedei. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā tika iesniegta uzņēmuma nodokļa deklarācija par summu, kas neatbilst patiesībai.

Apsūdzētā sieviete iesniedza Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezdarbnieka pabalstu. VSAA, pieņemot lēmumu, neesot ņēmusi vērā mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā norādītās nepatiesās ziņas, līdz ar to no apsūdzētās gribas neatkarīgu iemeslu dēļ viņai netika izmaksāts bezdarbnieka pabalsts vairāk nekā 10 000 eiro apmērā.

Savukārt, izskatot uzņēmuma darbinieces iesniegto iesniegumu par maternitātes pabalsta piešķiršanu, VSAA būdama maldināta par faktiskajiem apstākļiem, izmaksāja viņai maternitātes pabalstu 6514 eiro apmērā.