Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Aicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma programmā ēku – kultūras pieminekļu – saglabāšanai

Jau devīto gadu Liepājas pašvaldība aicina ēku, kam ir noteikts kultūras pieminekļu statuss, īpašniekus pieteikties pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā, lai pretendētu uz līdzfinansējuma saņemšanu pieminekļu saglabāšanai. Pieteikumus var iesniegt no 1. februāra līdz 3. aprīlim.

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuri ir valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki, tai skaitā ēku īpašnieki pilsētas vēsturiskajā centrā, lai īpašnieki varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu, veicot kultūras pieminekļa arhitektoniski māksliniecisko izpēti, restaurācijas būvprojekta izstrādi, restaurācijas būvdarbus un būvdetaļu restaurāciju.

Sākotnēji līdzfinansējuma programmai 2023. gada pilsētas budžetā ir rezervēti 25 000 eiro. Šī summa, iespējams, tiks palielināta.

Projekta iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopība, kas ir kultūras pieminekļa īpašnieks. Līdzfinansējumu var saņemt īpašumi bez nekustamā īpašuma nodokļa parāda.

Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapu un papildu informāciju par līdzfinansējuma programmu var iepazīties pašvaldības mājaslapas sadaļā “Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas” – “Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem”: https://www.liepaja.lv/ekam-ar-kulturas-pieminekla-statusu/atbalsts-kulturas-piemineklu-saglabasanai/

Sagatavojot projekta pieteikumu, aicinām konsultēties ar Liepājas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti, tālrunis: 63 404 419, e-pasts: ilze.bernate@liepaja.lv.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2023. gada 3. aprīlim iespējama:

  • iesniedzot klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā Rožu ielā 6;
  • nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.