Atpakaļ

Aptauja: Vietējo ražotāju sadarbība ar veikalu tīkliem ir sarežģīta

Vietējiem ražotājiem sadarbība ar veikalu tīkliem ir sarežģīta, secināts Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedru aptaujā, kurā tika izvaicāti 52 uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas.

Secināts, ka pārtikas produktu ražotāju sadarbība ar veikalu tīkliem ir komplicēta un pakļauta veikalu tīklu diktētiem nosacījumiem. Tāpat sadarbība ir atšķirīga atkarībā no preču grupām un konkrētā veikala vai konkrētās preču kategorijas vadītāja.

LOSP pārstāvji pauž viedokli, ka apstākļos, kad iedzīvotāju pirktspēja ir samazinājusies un galvenā izvēle ir produkta cena, kā arī Latvijas ražotājiem ir jākonkurē ar subsidētu, būtiski lētāku citu valstu produkciju, nepieciešama proaktīva valsts rīcība.

“Nepieciešami konkrēti valsts atbalsta pasākumi, kas garantētu pilnvērtīgu Eiropas Savienības (ES) stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošanu, kuras viens no mērķiem ir nodrošināt taisnīgus ienākumus un spēcīgu atbalstu primārajiem ražotājiem,” teikts LOSP  paziņojumā, norādot, ka ražotājam atsevišķi cīnīties ar tirgotājiem ir “pašnāvība”.

Vienlaikus LOSP biedri norādījuši, ka situāciju varētu risināt, piemēram, Konkurences padomei nosakot uzcenojuma griestus, kā arī veicot nepieciešamos grozījumus Negodīgas konkurences novēršanas likumā. Savukārt, ja nav iespējams ietekmēt tirgotājus, tad būtu jānosaka maksājumi ārvalstu autotransportam, kas rada kaitējumu vide.

Aptaujā secināts, ka drīzāk pozitīvi tiek vērtēti nosacīti nelielie veikalu tīkli kā “Citro”, “Baltstore”, “Lats” un “Aibe”. Tāpat vairākkārt tiek minēts arī “Rimi”. Savukārt atsevišķiem ražotājiem drīzāk pozitīva sadarbība ir ar visiem tīkliem.

Viduvēji un drīzāk negatīvi sadarbība tiek vērtēta ar veikalu tīkliem “Top”, “Elvi” un “Maxima”.

Vienlaikus, uz pilnībā negatīvu sadarbību ar kādu no veikalu tīkliem aptaujā nenorādīja neviens respondents.

LOSP secina, ka aptaujātos ražotājus un sabiedriskās organizācijas vieno atziņa, ka tirgotājiem Latvijas ražotājs ir “dziļi vienaldzīgs”.

Tāpat LOSP atzīmē, ka saražotā pārtika tiek vadāta no milzu attālumiem, nerēķinoties ar kaitējumu videi, savukārt, vietējo ražotāju produkcija dažkārt jāved projām, jo Latvijas veikalu tīkli pēkšņi izdomā kādā nedēļā preci nepieņemt.

“Tirgu kropļo lieli importa produkcijas iepirkuma apjomi. Tos organizē ne tikai tirdzniecības ķēdes, bet arī vairumtirdzniecības bāzes. Importa produkcija tiek vāji kontrolēta,” apgalvo LOSP pārstāvji.

LOSP ir biedrība, kas apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Organizācija formulē vienotu lauksaimnieku viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem.