Atpakaļ

Iesniegs galīgos piedāvājumus Liepājas cietuma būvniecībai

Šodien tiks iesniegti galīgie piedāvājumi jaunā Liepājas cietuma būvniecībai, informēja Tieslietu ministrijā (TM).

Līdz šim pēc abu pretendentu AS “UPB” un SIA “Citrus Solutions” sākotnējo piedāvājumu saņemšanas 16.februārī iepirkuma komisija ir izskatījusi saņemtos piedāvājumus un veikusi vairākas sarunas ar pretendentiem, pārrunājot visas sīkākās piedāvājumu detaļas un pasūtītāja prasības, tādējādi novēršot neprecizitātes un iespējamos pārpratumus būvniecības laikā. Līdz ar to iecerēts saņemt pasūtītājam atbilstošākus galīgos piedāvājumus.

Iepirkuma komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konkursa procedūras ar sarunām norises gaitā ir atbildējusi uz vairāk nekā 330 pretendentu uzdotajiem jautājumiem.

Ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas izmaiņas pēc sākotnējo piedāvājumu saņemšanas un šo izmaiņu ietekmi uz būvniecības izmaksām, pretendenti 30.maijā pēc iepirkuma komisijas lūguma iesniedza precizētos piedāvājumus.

Izskatot pretendentu iesniegtos precizētos piedāvājumus, iepirkuma komisija kopīgi ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, lai mazinātu jaunā Liepājas cietuma būvniecības izmaksas, ir veikusi precizējumus, papildinājumus un korekcijas iepirkuma dokumentācijā, kuras nepasliktina cietuma kompleksa funkcionalitāti un drošību.

Jau vēstīts, ka Liepājas cietuma projekta realizācijā tika izmantota “design&build” jeb “projektē un būvē” metode, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā pakalpojumā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, no uzvarētāja tika prasīts uzņemties pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu.

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecību plānots pabeigt 34 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu. Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra lēmumam TM nepieciešamības gadījumā var pagarināt Liepājas cietuma projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu pabeigšanas termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim, ja Liepājas cietuma būvniecības konkursa procedūrā ar sarunām iespējams panākt pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu.

Līdz šim Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanai ir izdarīti vairāki priekšdarbi – izraudzīts piedāvājums Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai, kā arī izvēlēta jaunā cietuma būvniecības iepirkuma procedūra, kas, TM skatījumā, nodrošinās pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu. Tāpat veikta cietuma teritorijas ģeotehniskā izpēte un teritorijas atmežošana, sagatavojot teritoriju būvdarbu uzsākšanai.

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas, no tām sešas ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Ēkas un infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst cietuma vajadzībām, jo arī sākotnēji netika būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas. Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.

Kā uzsver TM, jaunais Liepājas cietums ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu. TM norāda, ka kopējās projekta izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, nepieciešamo aprīkojumu, nodokļus, nepārsniegs Ministru kabineta lēmumā par Liepājas cietuma būvniecību iepriekš noteiktos 146 898 298 eiro.

Kā liecina informācija portālā “Firmas.lv”, uzņēmums “Citrus Solutions” dibināts 2005.gadā, un tā pamatkapitāls ir 5 070 999 eiro. Uzņēmums 2020.gadā apgrozīja 23,7 miljonus eiro, savukārt gadu noslēdza ar peļņu aptuveni miljona eiro apmērā. “Citrus Solutions” ir tehnoloģiju kompānija SIA “Tet” grupas uzņēmums.

Uzņēmumu “UPB” dibināts 1991.gadā, un tā pamatkapitāls ir 15 720 304 eiro. Latvijas būvniecības un industriālais koncern “UPB” patiesie labuma guvēji ir Uldis Pīlēns, Māris Mors un Madara More. “UPB” koncerna apgrozījums 2020.gadā bija 237 miljoni eiro, bet peļņa – 13,3 miljoni eiro.