Maksis, Maksims, Raivis, Raivo
Iesūti
Atpakaļ

KM atkārtoti izsludina konkursu biedrību un nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā

Kultūras ministrija (KM) atkārtoti izsludina konkursu biedrību un nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā, informēja KM Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vecākā referente Ina Ločmele.

Viņa norāda, ka dalībai konkursā aicinātas pieteikties organizācijas, kuras darbojas vismaz divus gadus, kurai nav nodokļu parādu un kura visus gara pārskatus ir iesniegusi noteiktajā termiņā, kā arī darbojas tādās jomās, kā, piemēram, labdarība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, izglītības, zinātnes veicināšana.

Tāpat organizācija var darboties tādā jomā kā kultūras veicināšana, veselības veicināšana un slimību profilakse, sporta, tajā skaitā augstu sasniegumu sporta, atbalstīšana, vides aizsardzība, palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana.

Pieteikumu, aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi “Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju atklātam konkursam”, uz aploksnes norādot biedrības vai nodibinājuma nosaukumu un juridisko adresi, līdz 16.februārim plkst.17.15, var iesniegt klātienē KM Dokumentu pārvaldības nodaļā vai, nosūtot pa pastu, uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364.