Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Parakstīts līgums par Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja ēkas būvniecības turpināšanu

Ventspils Komunālā pārvalde ir veiksmīgi parakstījusi būvniecības līgumu ar būvfirmu SIA “Warss+” par Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas 2. posma būvniecības turpināšanu Riņķa ielā 2, Ventspilī. Pēc sākotnējā līguma laušanas ar SIA “Ostas celtnieks” tika izsludināts jauns publiskais iepirkums, kas ir sekmīgi noslēdzies ar minēto būvfirmu SIA “Warss+”.

Pēc būvniecības līguma parakstīšanas ir uzsākti sagatavošanās darbi, lai tuvāko 2 nedēļu laikā atsāktu Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas 2. posma būvniecību. Būvniecības 1. posmā tika daļēji izbūvētas ēkas nesošās konstrukcijas, savukārt 2. posmā SIA “Warss+” pabeigs dzelzsbetona konstrukcijas izbūvi un ēkas iekštelpu un fasādes apdares darbus, kā arī tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvdarbu izpildes termiņš ir 2023.gada decembris.

Jaunajā muzeja ēkā plānota jauna, pastāvīgā ekspozīcija “Pie jūras un zemēs: Ziemeļkurzemes tradicionālais dzīvesveids 19.-20.gadsimtā”, ko veido Ventspils muzejs sadarbībā SIA “Dd Studio”, kas ir izstrādājuši ekspozīcijas māksliniecisko koncepciju un to realizēs.

Muzeja jaunās ēkas pasūtītājs ir Ventspils muzejs, pasūtītāja funkciju veicējs – Ventspils Komunālā pārvalde, būvdarbus veiks SIA “Warss+”, būvuzraudzību – SIA “Firma L4”, savukārt autoruzraudzību – SIA “Balts un Melns”, arhitekte Ija Rudzīte.

Muzeja jaunās ēkas būvniecība un ekspozīcijas izveide notiek ERAF līdzfinansētā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (Nr.5.5.1.0/17/I/003) ietvaros.

Galerijas