Atpakaļ

Pētījums: Krievijas iebrukums Ukrainā vairo sabiedrības aktīvismu un gaidas no zīmoliem

Latvijas sabiedrības gaidas attiecībā uz korporatīvo aktīvismu būtiski pieaugušas pēdējos četros gados, vienlaikus sabiedrības aktīvisms, izvēloties vai boikotējot zīmolus, pieaudzis Krievijas sāktā kara Ukrainā iespaidā, liecina uzņēmumu “VA Communications”, “VA Government” un “VA Purpose Rud Pedersen Group” veiktais pētījums “Uzņēmumi un sabiedrības gaidas – USG 2023”.

Pētījumā secināts, ka 78% Latvijas iedzīvotāju sagaida, ka uzņēmumi domā ne tikai par peļņu, bet arī par sabiedrībai būtiskiem sociāliem, ekonomiskiem un politiskiem jautājumiem. Salīdzinājumā ar 2020.gadu šādu viedokli pauduši par 15 procentpunktiem vairāk respondentu. Turklāt vairākums jeb 59% sagaida, ka uzņēmumiem būs nostāja iedzīvotājiem svarīgos jautājumos.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, uzņēmuma vai zīmola nostāja sabiedrībai svarīgos jautājumos ir būtiski ietekmējusi arī sabiedrības iepirkšanās paradumus – 26% aptaujāto norāda, ka 2022.gadā ir atteikušies pirkt kādu zīmola produktu vai pārstājuši izmantot pakalpojumus uzņēmuma nostājas dēļ, kamēr 2019.gadā šāda nostāja bija 3% aptaujāto.

Līdzīgs viedoklis, pēc pētījuma datiem, ir arī jautājumā par iepirkšanās paradumiem, gadījumā, ja sakritusi uzņēmuma vai zīmola nostāja aktuālā jautājumā – 16% minējuši, ka ir sākuši pirkt kāda zīmola produktus tā nostājas dēļ.

Tāpat pētījumā secināts, ka iedzīvotāji mudina uzņēmumus risināt enerģētikas un energoresursu jautājumus. Pētījumā 59% respondentu atzinuši, ka tas ir aktuālākais jautājums dienaskārtībā, savukārt 43% to izceļ kā primāro jomu, kurā sagaida aktīvāku uzņēmumu rīcību un kura tiem būtu jāatbalsta ar savu peļņu. Uz šī fona sabiedrībā kritusies aktualitāte tādiem jautājumiem kā sabiedrības veselība, bezdarbs un nodarbinātība, kā arī korupcijas mazināšana. Vienlaikus, pēc pētījuma datiem, enerģētikas nozarei ir jāuzlabo sava reputācija (46%), kamēr 71% respondentu min, ka šajā sektorā nepieciešams stingrāks regulējums.

Turpina pieaugt arī ilgtspējas jautājumu aktualitāte preču un pakalpojumu izvēlē, īpaši pārvaldības un sociālās atbildības virzienā. Joprojām vairākumam aptaujāto ir būtiski, lai uzņēmumi ir maksimāli atklāti jeb caurredzami. Ja iepriekš to apstiprināja 63% aptaujāto, tad šajā pētījumā – 78%.

Tāpat 76% aptaujāto, kas ir par 15 procentpunktiem vairāk nekā 2020.gadā, ir būtiski, ka uzņēmumiem ir ētiska attieksme pret darbiniekiem. Arī vides jautājumiem jābūt prioritāriem uzņēmumu dienaskārtībā – tā uzskata 70% aptaujāto. Vides aizsardzība un klimata pārmaiņas ir arī trešais aktuālākais jautājums aiz enerģētikas un bezdarba risināšanas, kas uzņēmumiem jāatbalsta ar savu peļņu.

“Uzņēmumi un sabiedrības gaidas” pētījums veikts, lai noskaidrotu iedzīvotāju gaidas attiecībā uz uzņēmumu iesaisti sabiedrībai būtisku sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu risināšanā. Tas tiek veikts trešo reizi, dodot iespēju novērtēt izmaiņas uzņēmumu un sabiedrības attiecībās salīdzinājumā ar 2019. un 2020.gadu.

Pētījums veikts sadarbībā ar kompāniju “Norstat Latvija” no 2022.gada 30.septembra līdz 5.oktobrim, kopā aptaujājot 1008 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem visos Latvijas reģionos ar interneta aptaujas palīdzību.