Atpakaļ

Pētīs iespējas Ventspils ostai iesaistīties aktrastes vēja parku apkalpošanā

Šogad plānots izstrādāt pētījumu par labāko risinājumu atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai Ventspils ostā, kas ietvers arī jauna termināļa modelēšanu Ventspils Ziemeļu ostā. Tas ir viens no soļiem ilgtermiņa stratēģijā attīstīt atjaunojamās enerģijas ražošanas un apkalpošanas servisu Ventspils ostā.

Jau pārredzamā nākotnē Ventspils osta varētu kļūt par nozīmīgu atjaunojamās enerģijas ražošanas un apkalpošanas mezglu, kas ietvertu gan potenciālu būvēt vēja parku servisa centru, gan saules enerģijas ražošanu un dalību ūdeņraža ekonomikas attīstībā, gan vēl citas aktivitātes kopsolī ar Eiropas Savienības klimata mērķu un energoneatkarības sasniegšanu.

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs Igors Udodovs: “Eiropas zaļā kursa politikas iniciatīvu kopums un virzība uz klimatneitralitāti arvien noteiktāk mudina mūsu reģionā ienākt atjaunojamo energoresursu ražotājus. Baltijas jūrā tiešā Ventspils tuvumā plānots būvēt vairākus atkrastes vēja parkus, bet to apkalpošanai gan būvniecības, gan darbības laikā nepieciešama osta. Pieostas rūpnieciskajā zonā šobrīd attīstību plāno vairāki saules parki, kas nākotnē varētu dot pamatu zaļās degvielas ražošanai un eksportam caur ostu. Ventspilij ir potenciāls kļūt par nozīmīgu atjaunojamās enerģijas mezglu, un mēs uz to apņēmīgi ejam.”

Ventspils ģeogrāfiski ir ļoti labi piemērota gan vēja parku apkalpošanai, gan saules parku izveidei, tāpēc ir uzsāktas sarunas ar parku attīstītājiem par iespējamo sadarbību. Lai rastu optimālāko risinājumu atkrastes vēja parku un ar tiem saistītās infrastruktūras apkalpošanai Ventspils ostā, tai skaitā izvērtētu esošo infrastruktūru un tās iespējas un modelētu nepieciešamās infrasatruktūras izveidi Ziemeļu ostā, Ventspils brīvostas pārvalde ir izsludinājusi atklātu konkursu par pētījuma “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai” veikšanu.

2022.gadā Ventspils brīvostas pārvalde noslēdza līgumus par četru saules parku būvniecību brīvostas industriālajā teritorijā. Saules elektrostacijas gan pašpatēriņam, gan pārdošanai tirgū plāno uzstādīt arī vairāki uzņēmēji. Šīs enerģijas pietiekama ražošana svarīga ne tikai elektroenerģijas, bet arī “zaļā” ūdeņraža un tālāk e-metanola ražošanai, kam tiek paredzēta nākotnes enerģijas loma ceļā uz atteikšanos no fosilajiem enerģijas avotiem un CO2 izmešu samazināšanu. Turklāt saražoto ūdeņradi iespējams eksportēt caur ostu.

Ventspils ir dziļūdens osta ar piemērotu infrastruktūru dažāda veida kravu apkalpošanai. Tas, apvienojumā ar dabas doto reģiona vējainību un līdz ar to augstāko ikgadējo saulaino dienu skaitu Latvijā, padara Ventspili perfekti piemērotu atjaunojamās enerģijas ražošanas un servisa mezgla attīstībai.