Atpakaļ

Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem pieejami 180 000 eiro

Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību pieejami 180 000 eiro, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) publicētā informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Zivju fonda finansējums paredzēts pasākumiem, tostarp publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem.

Pirmās kārtas kopējais finansējums ir 180 000 eiro, bet viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nevar pārsniegt 30 000 eiro.

Publicētā informācija liecina, ka atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem, tostarp televīzijas raidījumiem, raidījumiem internetā, videofilmām un citiem projektiem.

Tāpat ZM informē, ka projektu iesniegumiem, kuros plānots īstenot video projektus vai kuros ir paredzēts izveidot informatīvu vai izglītojošu materiālu, jāpievieno projektā iesaistīto personu autobiogrāfija, lai nodrošinātu, ka projektā ir iesaistīti speciālisti ar atbilstošu izglītību un līdzšinējo pieredzi.

Savukārt izglītojošo materiālu projektos izveidotais materiāls (izņemot televīzijas raidījumu, raidījumu internetā, periodisko preses izdevumu un radio raidījumu) līdz 2023.gada 1.septembrim jāsaskaņo ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Valsts vides dienestu.

Projektu iesniegšana notiek līdz 2023.gada 17.februārim. Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam ZM apakšprogrammai “Zivju fonds” piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai.